Skjerven, Elsa R.

Skjerven, Elsa R. (1919-2005)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1973-1977
Ansiennitet:
0 år, 76 dager

Gå til bildegalleri

Skjerven, Elsa R. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 11.12.1919 i Kristiania, Oslo
 • Død 29.10.2005
 • Datter av urmakermester Hans Ruud (1888-1947) og hjemmeværende Harriet Antonie Debes (1889-1963)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, KrF.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1973 - 1977, KrF.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Departementet for familie- og forbrukersaker, 12.10.1965 - 17.03.1971

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Oslo kommunale husmorskole 1939
 • Student 1940
 • Forberedende prøver 1940
 • Statens gymnastikkskole 1941
 • Elverum offentlige lærerskole 1941-1943
 • Studiereiser i europeiske land 1955-1970

Yrke

 • Årsvikar Trondheim folkeskole 1943-1946
 • Timelærer Levanger offentlige lærerskole 1949-1952
 • Timelærer Innherred sykepleierskole 1950-1952
 • Lærer Strinda realskole og gymnas 1952-1972

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Norske Kommuners Sentralforbunds hederstegn 1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trondheim Bystyre 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971
 • Medlem Trondheim Formannskap 1971-1975, 1975-1979, 1979-1983

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Sør-Trøndelag 1979-1982

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Sentralsykehuset, Trondheim 1960-1964
 • Medlem Skolestyret, Trondheim 1960-1967
 • Medlem tilsynsutvalg for flere av Trondheims ungdomsskoler 1960-1965
 • Medlem Skolestyrets innstillingskomite, Trondheim 1960-1965
 • Medlem Styret for Hjelpepleieskolen, Trondheim 1962-1964
 • Medlem Vernepleieskolens styre 1972-1975
 • Nestformann Styret for Klæbu pleiehjem 1972-1975
 • Medlem Markedsrådet 1973-1978
 • Medlem Lagmannsretten 1975-1983
 • Medlem Byggekomiteen for helseinstitusjoner 1976-1979
 • Medlem Styret for Trøndelag Teater 1976-1979
 • Leder Avdelingsstyret for kirke, kultur og fritid, Trondheim 1976-1979 (kommunalråd)
 • Varamedlem Fylkeskulturstyret, Sør-Trøndelag 1976-1979
 • Formann Styret for Hallsetheimen 1976-1979 (tidligere Klæbu pleiehjem)
 • Medlem Styret for Fosen folkehøgskole 1978-1983 (statens representant)
 • Medlem Kringkastingsrådet 1978-1986
 • Varamedlem Teaterrådet 1979-1982
 • Medlem Stipendkomiteen for lærere i den videregående skole i Sør-Trøndelag 1980-1983
 • Leder Avdelingsstyret for undervisning, Trondheim 1980-1983 (kommunalråd)
 • Medlem Styret for Symfoniorkestret, Trondheim 1980-1983
 • Medlem Styret for Sykepleierskolen, Sør-Trøndelag 1980-1983
 • Medlem Sivilforsvarsrådet 1983-1987
 • Medlem Styret for Statens Kjølemaskinistskole 1983-1985
 • Nestformann Helgerud menighetsråd 1986-1987
 • Formann Helgerud menighetsråd 1988-1989

Tillitsverv i partier

 • Formann Trondheim kvinnegruppe av Kristelig folkeparti 1960-1966
 • Formann Kristelig folkepartis fylkeskvinnenemnd 1962-1968
 • Medlem Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1962-1974
 • Formann Kristelig Folkepartis Kvinners landsstyre 1974-1976
 • Gruppefører for Kristelig folkeparti Trondheim bystyre 1976-1983
 • Medlem Fylkesstyret for Sør-Trøndelag KrF 1981-1983
 • Organisasjonsformann Fylkesstyret for Sør-Trøndelag KrF 1983-1984
 • Medlem Fylkesstyret for Akershus KrF 1985-1987
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Trondheim prestekoneforening 1954-1956
 • Formann Nidaros bispedømmes prestekoneforening 1956-1960
 • Medlem Styret for Bærum Røde Kors fra 1985
 • Nestformann Styret for Kirkens familierådgivning i Asker og Bærum 1988-1996
 • Medlem Styret for Den Norske Kreftforening fra 1991

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Barnevernsinstituttet Dronning Mauds Minne 1976-1981
 • Medlem Representantskapet for Spareskillingsbanken 1976-1983
 • Formann Byggekomiteen for barnehagen ved Dronning Mauds Minne 1978-1980
 • Formann Byggekomiteen for Olavsgården, kirkelig senter for utdanning 1978-1980
 • Varamedlem Styret for Spareskillingsbanken 1979-1983
 • Medlem Hovedstyret i Stiftelsen Dronning Mauds Minne 1982-1985