Stadheim, Erling

Stadheim, Erling (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 23.01.1943

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 2 for Sogn og Fjordane, 1981 - 1985, A.