Stadheim, Erling

Stadheim, Erling (1943-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sogn og Fjordane 1981-1985

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter