Vatnaland, Lars Elisæus

Vatnaland, Lars Elisæus (1892-1983)

Parti:
Bondepartiet
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1958-1961
Ansiennitet:
15 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Vatnaland, Lars Elisæus har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.04.1892 i Bokn, Rogaland
 • Død 09.03.1983
 • Sønn av gardbruker Lars Matias Jensson Vatnaland (1851-1913) og Olina Kristine Mortensdatter Norhus (1858-1931)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1934 - 1936, B.
 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1937 - 1945, B.
 • Representant nr 3 for Rogaland, 1945 - 1949, B.
 • Representant nr 2 for Rogaland, 1950 - 1953, B.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 6 for Rogaland, 1958 - 1961, B.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Varapresident, Stortinget, 14.10.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Varapresident, Stortinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Varapresident, Stortinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Varapresident, Stortinget, 18.01.1958 - 11.01.1959
  President, Lagtinget, 12.01.1959 - 30.09.1960
  Varapresident, Stortinget, 01.10.1960 - 30.09.1961

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.12.1945 - 23.10.1948
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 28.10.1948 - 10.01.1950
  Medlem, Valgkomiteen, 28.10.1948 - 10.01.1950
  Forsterkningsmedlem, Justiskomiteen, 27.04.1949 - 30.06.1949
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 21.07.1949 - 09.12.1949

  1950-53

  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 10.07.1953 - 12.12.1953
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1950 - 10.01.1954
  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 22.03.1957 - 09.12.1957

  1958-61

  Formann, Samferdselskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Fullmaktskomiteen, 11.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 29.05.1961 - 30.09.1961

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 12.10.1948
  Medlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 12.10.1948 - 10.01.1950

  1954-57

  Medlem, Spesialkomité om Statsselskapskommisjonen av 1955, 15.11.1955 - 17.06.1957
  Medlem, Reglementskomiteen, 22.03.1957 - 10.01.1958

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1956 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Nestformann gruppestyret, Bondepartiet, 04.12.1945 - 12.10.1948
  Formann gruppestyret, Bondepartiet, 12.10.1948 - 10.01.1950

  1950-53

  Formann gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Formann gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Bondepartiet, 11.01.1958 - 01.10.1959

Utdanning og yrkeserfaring

Yrke

 • Gardsarbeid (overtok svigerfarens gard Trosnavåg Bokn i 1916)
 • Fiskeri til 1932
 • Fiskeriinspektør for Vestlandet 1937-1962

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sp's Såmannsstatuett 1969

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Bokn Kommunestyre 1925-1928, 1928-1931, 1931-1934
 • Varaordfører Bokn Kommunestyre 1937-1941, 1945-1945
 • Medlem Bokn Formannskap 1945-1947

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1925-1928
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1928-1931
 • Medlem Fylkesting, Rogaland 1931-1934

Offentlige verv

 • Kommunerevisor Bokn kommune, Bokn 1914
 • Formann Ligningsnemnda, Bokn fra 1916
 • Formann Overligningsnemnda fra 1922
 • Formann Skolestyret, Bokn fra 1922
 • Medlem Sildelovkomiteen 1932-1934
 • Medlem Tilsynsnemnda for Rogaland sykehus 1932-1944
 • Medlem Sildelagskomiteen fra 1936
 • Medlem Sildemelkomiteen av 1936 fra 1936
 • Medlem Makrellagskomiteen av 1938 fra 1938
 • Formann Havnenemnda, Rogaland fra 1941
 • Medlem Valgordningskommisjonen av 1948 fra 1948
 • Formann Styret for Norges Småbruks- og Bustadbank, avdeling Rogaland

Tillitsverv i partier

 • Formann Bokn bondeparti 1927-1940
 • Medlem Styret for Rogaland bondeparti 1930-1940, fra 1945
 • Medlem Bondepartiets landsstyre 1938-1949
 • Medlem Bondepartiets arbeidsutvalg 1945-1948
 • Varaformann Bondepartiets arbeidsutval 1949-1959
 • Nestformann Bondepartiets landsstyre 1949-1959

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Rogaland avdeling av Norges Bondelag 1923-1940
 • Formann Sildelagenes salgsstyre 1932-1936
 • Medlem Norges Bondelag sitt fiskeriutval 1936-1940
 • Medlem Representantskapet i Norges Bondelag 1945-1960
 • Formann Styret for Bokn handelslag
 • Medlem Styret i Rogaland fiskarlag
 • Medlem Styret for Bokn IOGT

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Bokn Sparebank fra 1913
 • Formann Bokn branntrygdelag
 • Medlem Styret for Bokn trygdelag for fiskebåtar
 • Formann Bokn Sparebank
 • Formann Styret for Bokn trygdelag for fiskebåtar