Wolden, Elly

Wolden, Elly (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1993-1997
Ansiennitet:
0 år, 13 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter