Frost, Milly

Frost, Milly (1920-2001)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1969-1973
Ansiennitet:
0 år, 168 dager

Gå til bildegalleri

Frost, Milly har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 08.09.1920 i Stavanger, Rogaland
 • Død 24.08.2001
 • Datter av skipsfører William Thorsen (1898-1985) og husmor Perdy Arntsen (1896-1974)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 4 for Sør-Trøndelag, 1961 - 1965, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1965 - 1969, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Sør-Trøndelag, 1969 - 1973, H.

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1940
 • Statens håndverks- og kunstindustriskole, billedhuggerklassen 1940-1943

Yrke

 • Eiendomsbestyrer 1975-1995

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Malvik Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Malvik 1960-1972
 • Formann Skoleutbyggingskomiteen, Malvik 1966-1972
 • Medlem Distriktsprogramrådet for NRK Trøndelag 1972-1988
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1978-1991
 • Lekdommer Ut-Trøndelag

Tillitsverv i partier

 • Viseformann Sør-Trøndelag Høyrekvinner 1960-1963
 • Viseformann Høyrekvinners Landsforbund 1963-1975
 • Medlem Høyres sentralstyre 1964-1975
 • Viseformann Sør-Trøndelag Høyre 1974-1978

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Den norske seksjon av Europeisk Kvinneunion 1973-1979
 • Viseformann Political Commission, European Union of Women 1975-1979
 • Viseformann Economic Commission, European Union of Women 1979-1981

Andre administrative verv

 • Medlem Bedriftsforsamlingen for Orkla Industrier A/S 1975-1987