Løvlien, Emil

Løvlien, Emil (1899-1973)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1958-1961
Ansiennitet:
11 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Løvlien, Emil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.09.1899 i Løiten, Hedmark
 • Død 04.06.1973
 • Sønn av småbruker Herman Løvlien (1858-1941) og Oline (1857-1932)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Hedmark, 1945 - 1949, NKP.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1954 - 1957, NKP.
 • Representant nr 8 for Hedmark, 1958 - 1961, NKP.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1945-49

  Varapresident, Odelstinget, 10.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Valgkomiteen, 10.12.1945 - 10.01.1950
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Formann gruppestyret, Norges Kommunistiske Parti, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1954-57

  Formann gruppestyret, Norges Kommunistiske Parti, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann gruppestyret, Norges Kommunistiske Parti, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Politiske kurs, sirkler m.v.
 • Studieopphold i Sovjet
 • Framhaldsskole 1913-1914

Yrke

 • Småbruker og skogarbeider 1914-1933

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Løten Kommunestyre 1922-1925, 1931-1934, 1934-1937
 • Varamedlem Løten Formannskap 1925-1928, 1928-1931, 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1969
 • Medlem Løten Formannskap 1970-1971, 1971-1973

Offentlige verv

 • Medlem Veikomiteen, Løten
 • Medlem Skogrådet, Løten
 • Medlem Løten Kirke- og skoleråd
 • Medlem Næringskomiteen, Løten

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Løten Arbeiderparti 1918-1922
 • Medlem Styret for Løten Kommunistparti 1923-1930
 • Medlem Styret for Hedmark fylkesparti av Norges Kommunistiske Parti 1924-1926
 • Politisk sekretær Norges Kommunistiske parti 1934-1940
 • Medlem Norges Kommunistiske Partis sentralstyre fra 1934
 • Medlem Norges Kommunistiske partis politiske byrå 1936-1940
 • Formann Norges Kommunistiske Parti 1946-1965

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Løten Skog- og landarbeiderforening 1918-1924
 • Medlem Hovedstyret i Skog- og landarbeiderforbundet 1922-1924
 • Medlem Oslo faglige samorganisasjons representantskap 1937-1938

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for NKPs avis Arbeideren 1934-1940

Litteratur

 • Løvlien, Emil: Kommunistene og gjenreisningen, Oslo 1946
 • Løvlien, Emil: Større profitt eller høyere lønn?, Oslo 1950
 • Løvlien, Emil: For nasjonal frihet, fred, sosialisme, Oslo 1953
 • Løvlien, Emil: Hva vil Norges kommunistiske parti?, Oslo 1957