Barland, Einar

Barland, Einar (1924-2017)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Telemark 1961-1965

Gå til bildegalleri

Barland, Einar har avgått ved døden.

Finn informasjon etter