Helgesen, Eugen Nikolai

Helgesen, Eugen Nikolai (1898-1961)

Parti:
Norges Kommunistiske Parti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Finnmark 1954-1957

Gå til bildegalleri

Helgesen, Eugen Nikolai har avgått ved døden.

Finn informasjon etter