Vestvik, Endre Kristian

Vestvik, Endre Kristian (1894-1956)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1954-1957
Ansiennitet:
2 år, 104 dager

Gå til bildegalleri

Vestvik, Endre Kristian har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.09.1894 i Finnås, Hordaland
 • Død 29.03.1956
 • Sønn av maler Martin Vestvik (1863-1939) og Helene Dorthea Vorland (1865-1964)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Rogaland, 1950 - 1953, KrF.
 • Representant nr 9 for Rogaland, 1954 - 1957, KrF.

Vararepresentasjoner

 • Fra 29.03.1956, Peder Ree Pedersen møter som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Sekretær, Den hemmelige protokollkomiteen, 11.01.1954 - 29.03.1956
  Medlem, Protokollkomiteen, 22.01.1954 - 29.03.1956

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Bibelskole i Bergen 1917-1918
 • Bibelskole i Oslo 1922-1923

Yrke

 • Fisker og maler 1909-1917
 • Emissær i Sunnhordland, Hardanger og Voss 1918-1933
 • Forpakter i Randaberg, Jæren 1927-1934
 • Bureiser med egen gård 1934-1953
 • Emmisær i Ryfylke og Jæren krets av indremisjonen 1934-1954

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Randaberg Herredsstyre 1945-1947, 1955-1956
 • Ordfører Randaberg Kommunestyre 1947-1951, 1951-1955

Offentlige verv

 • Domsmann Herredsretten 1945-1952
 • Medlem Helserådsutvalget, Randaberg 1946-1956
 • Medlem Bygningsrådet, Randaberg 1948-1952
 • Medlem Skolestyret, Randaberg 1948-1954
 • Medlem Utskiftingsutvalget, Randaberg 1948-1952
 • Medlem Nord-Jæren interkommunale samarbeidsnemnd 1949-1956
 • Domsmann Lagretten 1952-1956

Tillitsverv i partier

 • Formann Randaberg Kristelig Folkeparti 1947-1951

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Randaberg Indremisjon 1947-1950