Skogholt, Einar Olav

Skogholt, Einar Olav (1947-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 1997-2001
Ansiennitet:
12 år, 3 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 18.12.1947 i Nord-Odal, Hedmark
 • Sønn av bygningsarbeider og småbruker Jørgen Skogholt (1889-1970) og husmor Karen Bjerke (1911-1979)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Hedmark, 1977 - 1981, A.
 • Vararepresentant nr 6 for Hedmark, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 8 for Hedmark, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 7 for Hedmark, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1997 - 2001, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1997-2001

  Varasekretær, Lagtinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 16.10.1990
  Medlem, Landbrukskomiteen, 16.10.1990 - 30.09.1993
  Varamedlem, Kontrollkomiteen, 25.02.1992 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Næringskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.02.1994 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1990 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1992 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.1997 - 30.09.1998

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskoleeksamen 1965
 • Handelsskole 1966
 • Videregående skole 1996

Yrke

 • Kontorassistent Nord-Odal kommune 1966-1971
 • Rådmann 1978-1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Nord-Odal Kommunestyre 1972-1975, 1975-1977

Fylkespolitisk aktivitet

 • Varamedlem Fylkesting, Hedmark 1971-1975
 • Medlem Fylkesråd, Hedmark 1988-1989
 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1988-1989

Offentlige verv

 • Leder Norges Familieråd, Nord-Odal 1969-1981
 • Leder Reguleringsutvalget, Nord-Odal 1972-1987
 • Leder Byggekomiteen, Nord-Odal 1972-1977
 • Medlem Likestillingsrådet 1975-1977
 • Nestformann Nærings- og sysselsettingsstyret, Hedmark 1976-1983
 • Medlem Byggekomiteen, Nord-Odal 1978-1987
 • Formann Styret for Hedmark Sentralsykehus, Elverum 1980-1987
 • Leder Bygningsrådet, Nord-Odal 1980-1983
 • Medlem Styret for INKO-tjenesten i Hedmark 1981-1983

Tillitsverv i partier

 • Leder Nord-Odal Arbeiderparti 1967-1971
 • Nestleder Hedmark Arbeiderparti 1975-1990
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1989-1998
 • Leder Hedmark Arbeiderparti 1990-1998

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Nord-Odal Samorg 1968-1971
 • Formann Styret for Glåmdal Samvirkelag 1974-1986
 • Medlem Styret for Hedmark fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund 1976-1987
 • Medlem Representantskapet i Norges Kooperative Landsforening (NKL) 1981-1987
 • Medlem Styret for Kommunenes Sentralforbund 1988-1989
 • Leder Styret for Hedmark fylkeskrets av Kommunenes Sentralforbund 1988-1991

Andre administrative verv

 • Leder Forstanderskapet ved Odal Sparebank 1977-1978
 • Medlem Styret for Hedmark Nærings- og Industriselskap 1978-1984
 • Formann Styret for Odal Sparebank 1978-1990
 • Leder Styret for Nord-Odal Næringsutvikling AS 1984-1987
 • Medlem Styret for Knapper Næringsutvikling AS 1996 medeier
 • Leder Nord-Odal Næringsforum AS 1997-2000
 • Leder Styret for Nord-Odal Næringsutviklingssenter AS 1999-2001
 • Leder Styret for Melskog AS 1999-2004 medeier
 • Leder Styret for Melskog Bedriftsrådgivning AS 1999-2005 medeier
 • Leder Styret for Melskog Eiendom AS 2001-2006 medeier
 • Leder Styret for Skogholt Rådgivning AS 2001-2005 medeier
 • Leder Styret for Blåklokkeveien AS 2002-2005 medeier
 • Leder Styret for Kongsvinger Baker`n AS 2002-2007 medeier 2005-2007
 • Leder Styret for Engensgate 1 AS 2003-2006 medeier
 • Nestleder Styret for Granerud Lakk AS fra 2005 medeier
 • Leder Styret for Anne Aamodt AS 2005-2007
 • Leder Styret for Haug Jordbruk AS 2005-2007
 • Leder Styret for Høgskolestiftelsen fra 2005
 • Leder Styret for Kongsvinger Kompetanse- og Næringssenter AS fra 2006
 • Medlem Styret for Fjellrypa AS fra 2006
 • Leder Styret for Skogholt Eiendom og Rådgivning AS fra 2006 medeier
 • Leder Styret for Tinghuset AS fra 2006 medeier
 • Leder Styret for Østerdalsposten AS fra 2006 medeier
 • Medlem Styret for Ressource AS fra 2007 medeier
 • Leder Styret for Knapper Eiendomsinvest AS fra 2007 medeier