Schumacher, Egil

Schumacher, Egil (1926-1999)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nordland 1965-1969

Gå til bildegalleri

Schumacher, Egil har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

  • Født 20.12.1926
  • Død 20.11.1999

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 7 for Nordland, 1965 - 1969, A.