Asdahl, Erland

Asdahl, Erland (1921-1988)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Asdahl, Erland har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.04.1921 i Nes, Akershus
 • Død 19.07.1988
 • Sønn av bonde og disponent Erik Asdahl (1890-1977) og bondekone Tora Leona Gudveig Fossum (1895-1959)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1954 - 1957, B.
 • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1958 - 1961, B.
 • Vararepresentant nr 3 for Akershus, 1965 - 1969, Sp.
 • Vararepresentant nr 2 for Akershus, 1969 - 1973, Sp.
 • Representant nr 10 for Akershus, 1977 - 1981, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 30.09.1981
  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 30.09.1981

Medlemskap i delegasjoner

 • 1977-81

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1979 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1977-81

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1977 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskoleeksamen 1937
 • Tomb jordbruksskole 1941

Yrke

 • Oppfinner av landbruksmaskiner
 • Gårdsbestyrer, senere forpakter ved Fossum gård i Nes på Romerike 1941-1957
 • Eier av slektsgården 1957-1985
 • Salgsrepresentant i A/S Lett-Jord 1984-1988

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Deltok i Hjemmestyrkene under krigen

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Sp's hedersmerke 1987

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Formannskap 1959-1963, 1971-1975
 • Varamedlem Nes Formannskap 1963-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Akershus 1959-1963
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1963-1967
 • Medlem Fylkesting, Akershus 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret 1952-1970
 • Medlem Sykehusstyret 1959-1967
 • Medlem Årnes menighetsråd fra 1959
 • Formann Årnes menighetsråd 1962
 • Medlem Skatteutvalget, Nes 1963
 • Medlem Byggekomiteen 1965-1968
 • Formann Årnes menighetsråd 1966-1968
 • Varamedlem Sosialstyret 1968-1975
 • Varamedlem Maskinsentralens representantskap 1968-1971
 • Varamedlem Barnevernsnemnda 1968-1975
 • Formann Borg bispedømmeråd 1970-1974
 • Medlem Skatteutvalget, Nes 1970-1977
 • Varamedlem Særutvalg for veger og kommunikasjoner 1972-1975
 • Medlem Regionplanrådet, Nes 1972-1975
 • Medlem lokale underutvalg under regionplanrådet 1972-1975
 • Medlem A/S Vinmonopolets råd 1976-1980

Tillitsverv i partier

 • Medlem Fylkesstyret i Akershus Sp 1951-1959, 1970-1973
 • Medlem Bondepartiets landsstyre 1952-1956
 • Medlem Styret for Nes Sp, avd. Øststranda 1955-1970
 • Formann Nes Sp 1956-1957
 • Formann Øststranda/Nes Sp fra 1983

Tillitsverv i organisasjoner

 • Lærer/leder Årnes søndagsskole 1941-1983
 • Formann Årnes indremisjon 1947-1951
 • Formann Landsstyret for Bygdefolkets ungdomsfylking 1952-1956
 • Formann Årnes indremisjon 1953-1956
 • Formann Romerike indremisjon 1959-1962
 • Varaordfører Representantskapet i Det norske jord- og myrselskap 1976-1978
 • Varamann Representantskapet i Det norske jord- og myrselskap fra 1979
 • Fylkesaksjonsleder TV-aksjonen "Aksjon Håp" 1982

Andre administrative verv

 • Formann Styret for Gartnerhallen, avdeling Oslo 1968-1973
 • Medlem Hovedstyret i Gartnerhallen 1971-1973