Asdahl, Erland

Asdahl, Erland (1921-1988)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Asdahl, Erland har avgått ved døden.

Finn informasjon etter