Brofoss, Erik

Brofoss, Erik (1908-1979)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Brofoss, Erik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.06.1908 i Kongsberg, Buskerud
 • Død 07.05.1979
 • Sønn av oppsynsmann Karl Brofoss (1871-1956) og Grete Hellingsrud (1881-1962)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Finans- og tolldepartementet, 05.11.1945 - 06.12.1947
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 06.12.1947 - 19.11.1951
  Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 19.11.1951 - 02.06.1954
  Bestyrende statsråd, , 18.05.1953 - 14.09.1953

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1927
 • Cand.jur. 1931
 • Cand.oecon. 1938

Yrke

 • Sakførerfullmektig 1932-1933
 • Dommerfullmektig 1933-1935
 • Sekretær i Rikstrygdeverket 1935-1937
 • Sekretær Oslo ligningskontor 1937-1940
 • Avdelingssjef ved Oslo ligningskontor 1940-1941
 • Advokatfullmektig 1941
 • Sekretær hos finansrådmannen i Oslo 1941
 • Avdelingssjef ved Oslo ligningskontor 1945
 • Formann i Norges Banks direksjon 1954-1970
 • Foreleser ved Universitetet i Oslo 1957-1966
 • Direktør i det Internasjonale Valutafond 1970-1973

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Sekretær ved det Norske flyktningkontor, Stockholm 1942
 • Byråsjef i Forsyningsdepartementet, London 1942-1944
 • Knyttet til Finansdepartementet, London 1942
 • Ekspedisjonssjef i Forsyningsdepartementet, London 1944-1945

Verv

Offentlige verv

 • Nestformann Samordningsrådet 1945
 • Medlem Utbyggingsfondet for Nord-Norge 1952-1960
 • Formann Valutarådet 1954-1970
 • Formann Samarbeidsnemnda 1954-1965
 • Governor International Monetary Fund 1954-1970
 • Medlem Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid 1955-1959
 • Medlem Utvalget for industriell finansiering 1956-1966
 • Medlem Styret for Carnegies Heltefond for Norge 1957-1970
 • Medlem Statens Energiråd 1959-1963
 • Medlem Fiskerinæringens Forsøksfond 1960-1967
 • Formann Styret for Distriktenes utbyggingsfond 1961-1978
 • Formann Statens Energiråd 1963-1964
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1964-1965
 • Medlem Fondet til fremme av utviklingsarbeid i industrien 1966-1970
 • Medlem Det kredittpolitiske utvalg 1966-1970
 • Medlem en rekke komiteer og utvalg i London under krigen

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Det Norske Luftfartsselskap A/S 1959-1978
 • Medlem Representantskapet for SAS 1959-1978
 • Medlem Styret for Alcan 1971-1978

Litteratur

 • Brofoss, Erik: Norges økonomiske og finansielle stilling, Oslo 1946
 • Brofoss, Erik: Nordisk økonomisk samarbeid, Oslo 1958
 • Brofoss, Erik: De økonomiske integrasjonsplanene i Europa, Oslo 1958
 • Brofoss, Erik: Vekst og strukturproblemer i norsk økonomi, Oslo 1963
 • Brofoss, Erik: Aktuelle næringspolitiske spørsmål med særlig henblikk på norsk medlemskap i Det europeiske fellesmarked. 3b, Oslo 1963
 • Brofoss, Erik: Institusjonelle problemer i inntektspolitikken, Oslo 1964
 • Brofoss, Erik: En jamføring mellom den norske skattemelding og den svenske skatteutredning, Oslo 1964
 • Brofoss, Erik: Trekk av utviklingen i norsk utenrikshandel i perioden 1959-64, Oslo 1964
 • Brofoss, Erik: Valutapolitikk, Oslo 1964
 • Brofoss, Erik: Distriktsutbyggingspolitikk. 2b, Oslo 1965
 • Brofoss, Erik: Kredittpolitikken i praksis, Oslo 1965
 • Brofoss, Erik: De norske kredittinstitusjoner og deres struktur, Oslo 1965
 • Brofoss, Erik: Utdrag av pensumstoff i pengeteori, Oslo 1965
 • Brofoss, Erik: Virkemidlene i kredittpolitikken, Oslo 1965
 • Brofoss, Erik: Aktuelle økonomiske spørsmål, Oslo 1966