Dahlen, Erling

Dahlen, Erling (1891-1977)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Aust-Agder 1945-1949
Ansiennitet:
0 år, 17 dager

Gå til bildegalleri

Dahlen, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter