Engan, Erling

Engan, Erling (1910-1982)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Engan, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.06.1910 i Saltdal, Nordland
 • Død 09.05.1982
 • Sønn av gårdbruker Johan Engan (1869-1939) og Johanna Jansen (1875-1960)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Nordland, 1954 - 1957, B.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1958 - 1961, B.
 • Representant nr 6 for Nordland, 1961 - 1965, Sp.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1965 - 1969, Sp.
 • Representant nr 5 for Nordland, 1969 - 1973, Sp.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Sekretær, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Samferdselskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Nestformann, Samferdselskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1973
  Delegat, FNs generalforsamling, 1971 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann gruppestyret, Senterpartiet, 01.10.1969 - 30.09.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Trearbeiderskole 1927-1928
 • Folkehøyskole 1929
 • Landbruksskole 1936

Yrke

 • Båtbygger ved skipsbyggeri 1932-1933
 • Overtok farsgården Engan 1938
 • Distriktssjef i Søndre Nordland for forsikringsselskapet Brage 1947-1954

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1980

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Saltdal Formannskap 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975, 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Jordstyret, Saltdal 1936-1946
 • Medlem Kystriksvegens råd 1960-1967
 • Domsmann Salten herredsrett 1964-1967
 • Medlem Representantskapet for A/S Sydvaranger 1965-1973
 • Medlem Samferdselsplanutvalget 1972-1978
 • Medlem Regionplanrådet for Salten 1972-1975
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1974-1980
 • Varamedlem Regionplanrådet for Salten 1976-1979
 • Formann Bygdetunets styre 1976-1979
 • Varamedlem Indre og Nordre Salten reiselivslag 1976-1979
 • Medlem Menighetsrådet i Salten 1976-1979
 • Kirkeverge , Salten 1976-1979
 • Formann Kulturvernnemnda 1980-1982

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Saltdal Bondeparti 1934-1949
 • Medlem Sp's landsstyre 1951-1954, 1958-1973
 • Formann Nordland Bondeparti 1951-1954
 • Medlem Arbeidsutvalget 1959-1959
 • Formann Sp's fiskeripolitiske utvalg 1968-1973
 • Medlem aksjon for borgerlig samarbeid

Tillitsverv i organisasjoner

 • Fylkessekretær Nordland for Redningsselskapet 1939-1947
 • Formann Saltdal Bondelag 1945-1949

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Salten skogindustri A/S 1959-1963
 • Medlem Styret for Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri A/S (Fi-No-Tro) 1959-1963
 • Medlem Styret for Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri A/S (Fi-No-Tro) 1965-1973
 • Formann Styret for Røkland Industri A/S 1977-1982