Engan, Erling

Engan, Erling (1910-1982)

Parti:
Senterpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 263 dager

Gå til bildegalleri

Engan, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter