Erland, Erling

Erland, Erling (1917-1988)

Parti:
Anders Langes Parti
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Erland, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.07.1917 i Time, Rogaland
 • Død 13.01.1988
 • Sønn av fabrikkeier Torgeir Erland (1892-1979) og Magda Skjæveland (1894-1977)

Stortingsperioder

 • Representant nr 8 for Rogaland, 1973 - 1977, ALP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Forsvarskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1937
 • Sivilingeniør NTH 1943
 • EDB-kurs ved NTH 1972

Yrke

 • Ansatt ved Bryne Mekaniske Verksted 1931-1932
 • Ansatt ved Erlands Maskin, Bryne 1943-1947
 • Ansatt ved Patentstyret, Oslo 1947-1948
 • Ansatt ved Erlands Maskin, Bryne 1948-1952
 • Lærer ved Stavanger Tekniske skole 1952-1962
 • Lektor og hovedlærer for maskinlinjen, Stavanger Tekniske skole fra 1962
 • Redaktør ALPs valgavis "Anders" 1973

Verv

Tillitsverv i organisasjoner

 • Nestformann Lærerforeningen ved Stavanger tekniske skole 1952-1962
 • Formann Lærerforeningen ved KNM Harald Hårfagre 1959-1962