Finstad, Eva R.

Finstad, Eva R. (1933-1998)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1993-1997
Ansiennitet:
14 år, 192 dager

Gå til bildegalleri

Finstad, Eva R. har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.08.1933 i Nes, Akershus
 • Død 08.06.1998
 • Datter av løytnant og skogeier Erling Kristian Rolstad (1894-) og Edith Sundberg (1906-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1981 - 1985, H.
 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1985 - 1989, H. (01.10.1985 - 01.01.1988)
 • Representant nr 1 for Akershus, 1985 - 1989, H. (01.01.1988 - 30.09.1989)
 • Representant nr 10 for Akershus, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 9 for Akershus, 1993 - 1997, H.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 14.10.1981-30.09.1985 for Rolf Presthus.
 • Møtte fast som representant 01.10.1985-09.05.1986 for Rolf Presthus.
 • Rykket opp som representant 01.01.1988 etter Rolf Presthus’ død.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1989-93

  Varasekretær, Stortinget, 10.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 09.05.1986
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 01.01.1988 - 29.01.1988
  Medlem, Forbruker- og administrasjonskomiteen, 29.01.1988 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Nestleder, Justiskomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 17.06.1993 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Fullmaktskomiteen, 01.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Energi- og miljøkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets administrasjonsstyre, 01.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1985 -

  1989-93

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.11.1993 - 30.09.1997

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1952
 • Landfrauenschule i Gohfeld 1952-1953
 • Franskkurs i Frankrike 1954
 • Tysk grunnfag 1974
 • Statsvitenskap grunnfag 1980

Yrke

 • Lærer i barneskolen 1953-1954
 • Lærer i barneskolen 1955-1956
 • Lærer i barneskolen 1970-1973
 • Gårdbruker og husmor på Setra gård, Oppåker i Nes fra 1970
 • Lærer i ungdomsskolen 1978-1979

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nes Formannskap 1979-1983, 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Finansutvalget, Nes 1979-1983
 • Varamedlem Utvalget for menneskerettigheter 1985-1990
 • Varamedlem Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens presse- og informasjonstjeneste 1990-1995
 • Medlem Kontaktutvalget mellom innvandrere og norske myndigheter 1990-1992
 • Medlem Utvalget for menneskerettigheter 1990-1997
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1991-1994
 • Varamedlem Billighetserstatningsutvalget fra 1996

Tillitsverv i partier

 • Formann Nes Høyre 1978-1980
 • Medlem Akershus Høyres studieforbunds styre 1980-1981
 • Nestformann Nes Høyre fra 1983
 • Høyres gruppeleder Nes kommunestyre 1987-1989

Tillitsverv i organisasjoner

 • Leder Europeisk kvinneunion, avdeling Norge