Fredriksfryd, Erling

Fredriksfryd, Erling (1905-1977)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Fredriksfryd, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 07.02.1905 i Idd, Østfold
 • Død 17.01.1977
 • Sønn av gårdbruker Thorvald Fredriksfryd (1868-1918) og Mathilde Andersen (1879-1946)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg), 1945 - 1949, H.
 • Representant nr 3 for Kjøpstedene i Østfold og Akershus fylker (Drøbak, Fredrikstad, Halden, Moss, Sarpsborg), 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 3 for Østfold, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 3 for Østfold, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 8 for Østfold, 1961 - 1965, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1950-53

  Sekretær, Odelstinget, 17.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær, Odelstinget, 16.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Sekretær, Odelstinget, 18.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Sekretær, Kirke- og skolekomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1950-53

  Medlem, Militærkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Militærkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Formann, Kirke- og undervisningskomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1954 - 1955
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 1956 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Nestformann, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1961 - 30.09.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Kurs i engelsk m.m.
 • Middelskole 1921
 • Student 1924
 • Lærerskoleeksamen 1926

Yrke

 • Lærer Horten folkeskole 1924-1933
 • Journalist "Gjengangeren" 1926-1930
 • Lærer i Halden fra 1933
 • Timelærer teknisk skole 1935-1940
 • Redaktør av tidsskriftet "Våre barn" 1945-1947
 • Redaktør av Østfold Høyres månedsavis 1952
 • Skoledirektør i Østfold 1964-1975

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Halden Bystyre 1937-1940
 • Varamedlem Halden Formannskap 1945-1947, 1947-1951, 1951-1955, 1955-1959, 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Halden 1938-1940
 • Medlem Bibliotekstyret, Halden 1938-1940
 • Medlem Skolestyret, Halden 1945
 • Medlem Kommisjon for sivil opplæring i forsvaret 1953
 • Medlem Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1958-1967
 • Medlem Kontrollkomiteen for Kommunalbanken 1959-1974
 • Varamedlem Styret for Det norske komponistfond 1965-1977
 • Medlem Komiteen til å vurdere og utrede spørsmål som gjelder skuespillernes lønns- og arbeidsvilkår ved våre teatre 1966-1967

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Halden høyreforening 1937-1945
 • Medlem Høyres programkomité 1954-1963

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Norsk Lærerlag avdeling Østfold 1946-1948
 • Medlem Styret i Den norske Frimurerorden fra 1951
 • Medlem og formann Styret for Norsk Lærerlag avdeling Halden

Litteratur

 • Fredriksfryd, Erling: Den norske skoleordning, Oslo 1965