Fredriksfryd, Erling

Fredriksfryd, Erling (1905-1977)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Østfold 1961-1965
Ansiennitet:
19 år, 301 dager

Gå til bildegalleri

Fredriksfryd, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter