Gjems-Onstad, Erik

Gjems-Onstad, Erik (1922-2011)

Parti:
Anders Langes Parti
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1973-1977
Ansiennitet:
4 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Gjems-Onstad, Erik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.02.1922 i Kristiania, Oslo
 • Død 18.11.2011
 • Sønn av overrettssakfører/sekretær i Handelsdepartementet Olaf Gjems-Onstad (1882-1945) og arkitekt Ågot Urbye (1886-1959)

Stortingsperioder

 • Representant nr 9 for Akershus, 1973 - 1977, ALP.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1973-77

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1973-77

  Nestformann gruppestyret, Anders Langes Parti, 01.10.1973 - 01.11.1974
  Formann gruppestyret, Anders Langes Parti, 01.11.1974 - 01.10.1976

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1940
 • Militær utdannelse i England 1941-1942
 • Kurs i Heimevernet 1947
 • Cand.jur. 1948

Yrke

 • Dekksgutt 1937
 • Kaptein i Heimevernet 1947-1959
 • Dommerfullmektig i Drammen 1948-1949
 • Egen advokatforretning i Oslo 1949-1961
 • Juridisk konsulent for Norsk Gartnerforening 1950-1961
 • Forretningsfører i Hærens Offisersforbund 1950-1954
 • Sekretær Autoriserte Bruktbilhandleres handelsforbund 1953-1961
 • Sekretær Bruktbilhandlerforeningen, Oslo 1953-1961
 • Forretningsfører for borettslaget Veitvet hageby 1954-1961
 • Høyesterettsadvokat fra 1957
 • Juridisk konsulent i Den norske Creditbank 1961-1970
 • Administrerende direktør for A/S Vaterland 1970-1972
 • Mobiliseringsdisponent som krigsadvokat oberst ved Luftkommando Sør-Norge 1970-1980
 • Egen advokatforretning i Oslo 1972-1977
 • Egen advokatforretning på Hvalstad 1977-2001
 • Fast forsvarer Asker og Bærum Herredsrett 1977-1990

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Kompani Linge fra 1941 (fenrik fra 1944)
 • Krigstjeneste i Norge 1943-1945

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Honorary Member of The Most Excellent Order of The British Empire (M.B.E.) 1941
 • Haakon VII 70-års medalje 1942
 • St. Olavsmedaljen med ekegren 1944
 • War Medal 1945
 • Deltagermedaljen 1940-45 1945
 • The 1939-45 Star 1945
 • Defence Medal 1945
 • Krigskorset med sverd 1947
 • Idrettsmerkestatuetten 1978
 • Vernedyktighetsmedaljen 1982

Verv

Offentlige verv

 • Dommer Drammen bygdeembete 1948-1949
 • Dommer Lier, Røyken og Hurum sorenskriverembete 1949
 • Medlem Skolestyret, Oslo 1960-1964 (for Høyre)
 • Varamedlem Representantskapet for Norges Bank 1975-1977
 • Forsvarer Herredsretten, Asker og Bærum 1978-1992

Tillitsverv i partier

 • Viseformann Anders Langes Parti (ALP) til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep 1973-1974
 • Formann Akershus avdeling av partiet Stopp innvandringen 1988-1990
 • Varamedlem Styret i Asker senior Høyre 2005-2006
 • Varamedlem Styret for Holmen Høyre 2005-2007
 • Medlem Styret i Asker senior Høyre 2006-2007

Tillitsverv i organisasjoner

 • Sekretær Oslo krets av Den norske advokatforening 1954-1959
 • Formann Norges cykleforbund 1959-1965
 • Medlem Norges Olympiske komite 1959-1973
 • Medlem Styret i Oslo krets av Den norske advokatforening 1960-1964
 • Leder (norsk) Olympiske leker i Roma 1960
 • Medlem Representantskapet i Den Norske Advokatforening 1963-1964
 • Varamann Norges Idrettsforbunds styre 1965-1967
 • Formann Norges Gangforbund 1967-1973
 • Leder (norsk) Olympiske leker i München 1972
 • Medlem Styret i Asker Velforbund 1992-1995
 • Medlem Hovedkomiteen for Verdensmesterskapet på sykkel 1993

Andre administrative verv

 • Formann Styret for A/S Vardøfisk 1961-1965
 • Varamedlem Styret for Østlandets steneksport 1962-1972
 • Varamedlem Styret for A/S Industriens og eksportens hus 1962-1972
 • Medlem Styret for A/S Torvet I, Larvik 1962-1972
 • Medlem Styret for Max Manus A/S 1965-1969
 • Medlem Styret for A/S Vaterland 1966-1972
 • Formann Styret for A/S Limpox 1981-1983
 • Formann Styret for Afrikainstituttet 1983-1990

Litteratur

 • Jensen, Erling, Per Ratvik og Ragnar Ulstein (red.): Kompani Linge, Gyldendal Oslo 1948
 • Lillegaard, Leif B: London kaller Trondheim, Trondheim 1979
 • Gjems-Onstad, Erik: Durham. Hemmelige operasjoner i Trøndelag mot tysk okkupasjonsmakt 1943-45, Sollia 1981
 • Gjems-Onstad, Erik: Dagbok fra Tanzania. U-hjelp uten mening, Afrikainstituttet Oslo 1984
 • Gjems-Onstad, Erik: Dagbok fra Israel. Reiser og tanker, Afrikainstituttet Oslo 1984
 • Skodvin, Magne (red.): Norge i krig : fremmedåk og frihetskamp 1940-1945, Aschehoug Oslo 1984-1987
 • Gjems-Onstad, Erik: Syd-Afrika idag. Boikott eller samarbeid, Afrikainstituttet Oslo 1985
 • Thoresen, Arne: Den store styrkeprøven, Oslo Cykleforbund Oslo 1986
 • Skirstad, Berit (red.): Hvem er hvem i norsk idrett, Universitetsforlaget Oslo 1986
 • Gjems-Onstad, Erik: LARK: Milorg i Trøndelag 1940-1945, Midt-Norge forlag 1990
 • Gunfeldt, Cato: Fornebu 9. april, Wings Oslo 1990
 • Fossum, Arvid: Milorg i Asker 1940-45, Asker Billingstad 1991
 • Mamen, Hans Christen: Asker under okkupasjonen, Asker og Bærum historielag Stabekk 1993
 • Gjems-Onstad, Erik: Myrdalssakene, eget forlag Oslo 1993
 • Gjems-Onstad, Erik: Krigskorset og St. Olavsmedaljen med ekegren, Grøndahl/Dreyer Oslo 1995
 • Christensen, Jan: Oslogjengen : Europas beste sabotørgruppe, Orion Oslo 2005