Hansen, Ernst

Hansen, Ernst (1912-1994)

Parti:
Sosialistisk Folkeparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1961-1965
Ansiennitet:
0 år, 1 dager

Gå til bildegalleri

Hansen, Ernst har avgått ved døden.

Finn informasjon etter