Himle, Erik

Himle, Erik (1924-2008)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Himle, Erik har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 10.04.1924 i Fana, Hordaland
 • Død 30.07.2008
 • Sønn av kontrollør Anders Himle (1895-1964) og hjemmeværende Maria Lofthus (1895-1984)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Handels- og skipsfartsdepartementet, 25.09.1963 - 20.01.1964
  Statsråd, Samferdselsdepartementet, 20.01.1964 - 12.10.1965

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1944
 • Cand.oecon. 1948
 • Nato Defence College 1957

Yrke

 • Sekretær Handelsdepartementet 1948-1949
 • Sekretær den Internationale Bank, Washington 1950
 • Sekretær, senere konsulent, Handelsdepartementet 1951-1952
 • Byråsjef Forsvarsdepartementet 1952-1955
 • Ekspedisjonssjef 1956-1958
 • Forsvarsråd 1961
 • Sekretær i Den finanspolitiske komite 1966
 • Departementsråd i Forsvarsdepartementet 1967-1971
 • Departementsråd i Forsvarsdepartementet 1973-1978
 • Departementsråd i Olje- og energidepartementet 1978-1988
 • Departementsråd med særoppgave i OED 1988-1991

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommandør av St. Olavs Orden 1985

Verv

Offentlige verv

 • Sivilsekretær Forsvarsprogramutvalget 1955
 • Medlem Styret for Raufoss Ammunisjonsfabrikk 1958-1965
 • Medlem Styret for Kongsberg Våpenfabrikk 1958-1965
 • Formann Tjenestetidsutvalget 1958
 • Formann Flyplassutvalget av 1962 fra 1962
 • Formann Plankomiteen for Oslo sentralstasjon 1962
 • Hovedsekretær Forsvarskommisjonen av 1974 fra 1974
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1980
 • Medlem Arbeidsutvalget for nasjonalbudsjettet og langtidsprogrammet 1980-1982
 • Leder Utvalg til utredning av Heimevernets organisering 1992-1994
 • Medlem Karstadutvalget (e-tjenesten) 1996

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Det norske Arbeiderpartis stortingsgruppe 1965-1966
 • Leder Holmen Arbeiderparti 1997-1999
 • Formann Lambertseter Arbeiderparti

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Norsk Tjenestemannslag, avdeling 67 1998
 • Leder lokallag, Europabevegelsen fra 1999
 • Formann Lokalavdeling av Det norske totalavholdsselskap
 • Sekretær og formann Norges studerende ungdoms avholdsforbund
 • Studieleder Det norske totalavholdsselskap
 • Leder Norsk Tjenestemannslag, avdeling 67

Litteratur

 • Himle, Erik: Forsvarsutgiftene og den økonomiske bæreevne, Oslo 1968