Brandsnes, Erling

Brandsnes, Erling (1945-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 1997-2001
Ansiennitet:
1 år, 359 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 20.03.1945 i Folldal, Hedmark
 • Sønn av gruvearbeider Per Brandsnes (1903-1966) og husmor Gunda Plassen (1907-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hedmark, 1993 - 1997, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hedmark, 1997 - 2001, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1997-17.10.1997 for Sylvia Brustad.
 • Møtte fast som representant 17.03.2000-30.09.2001 for Sylvia Brustad.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Næringskomiteen, 22.03.2000 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Cand.mag. Adjunkt, Universitet i Oslo og Trondheim 1965-1971 (matematikk, fysikk, biologi, ped.sem.)

Yrke

 • Lærer til 1987
 • Markedssjef i Daldata AS 1999-2006
 • Daglig leder for Kjørekontoret Innlandet AS fra 2006

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Ordfører Folldal Kommunestyre 1987-1991, 1991-1995
 • Ordfører Folldal Kommunestyre 1995-1999 (med unntak av tiden som fast møtende vararepresentant på Stortinget 1/10-17/10-1997)

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Hedmark 1983-1987

Offentlige verv

 • Medlem Styret for stiftelsen Folldal Gruver 1988-2000
 • Medlem Styret for de landsdekkende statlige spesialpedagogiske kompetansesentra 1992-1998
 • Leder Styret for Folldal Vekst A/S 1992-2000
 • Leder Styret for Folldal Eiendom A/S 1992-2000
 • Leder Regionrådet for Fjellregionen 1995-1997
 • Medlem Regionrådet for Fjellregionen 1997-1999
 • Medlem Utvalg som skal vurdere ulike strategier og virkemiddel som fremmer målet om full deltakelse og likestilling for funksjonshemmede 1999-2001
 • Medlem Kontrollutvalget, Folldal 2003-2007

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Tynset høyere skoles AUL 1962-1965
 • Leder Folldal Arbeiderlag 1980-1983
 • Medlem Styret for Hedmark Arbeiderparti 1988-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Idrettsorganisasjoner deriblant Folldal IF 1969-1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Nord-Østerdal Kraftlag 1988-1994
 • Leder Styret i Nord-Østerdal Kraftlag 1994-2000
 • Leder Nord Østerdal Kraftlag fra 2000
 • Medlem Styret i Daldata A/S