Løseth, Erling

Løseth, Erling (1927-2013)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1977-1981
Ansiennitet:
4 år, 67 dager

Gå til bildegalleri

Løseth, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 14.12.1927 i Fjaler, Sogn og Fjordane
 • Død 29.04.2013
 • Sønn av industriarbeider Emil Løseth (1897-1985) og husmor Kristine Kristiansen (1894-1984)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Hordaland, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 3 for Hordaland, 1973 - 1977, A.
 • Vararepresentant nr 1 for Hordaland, 1977 - 1981, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1977-11.01.1978 for Hallvard Bakke.
 • Møtte fast som representant 11.01.1978-30.09.1981 for Arne Nilsen.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1977-81

  Medlem, Administrasjonskomiteen, 18.10.1977 - 18.01.1978
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 18.01.1978 - 30.09.1981

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs i bl.a. gymnastikk og biblioteklære
 • Examen artium 1944-1946
 • Lærerskoleeksamen ved Volda offentlege lærarskule 1947-1949
 • Spesialpedagogikk grunnfag 1975
 • Samfunnsfag grunnfag 1978

Yrke

 • Lærer ved Lifjorden skule, Hyllestad 1949-1950
 • Lærer ved Fjaler framhaldsskule 1950-1953
 • Lærer ved Fløgstad skule, Sauda 1953-1955
 • Lærer ved Nykrohnborg skole, Bergen 1955-1957
 • Rektor ved Sunde skule, Kvinnherad 1957-1982
 • Bibliotekar ved Husnes folkeboksamling 1959-1977
 • Skolesjef i Kvinnherad 1982-1993

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Kvinnherad Kommunestyre 1963-1965
 • Medlem Kvinnherad Formannskap 1965-1967, 1967-1971, 1971-1975

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesutvalg, Hordaland 1971-1975
 • Medlem Fylkesting, Hordaland 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem flere kommunale byggenemnder 1963-1970
 • Formann og sekretær Plannemnda for innføring av 9-årig skole, Kvinnherad 1967-1970
 • Varamedlem Rådet for Distriktenes utbyggingsfond 1973-1987
 • Medlem Skoleutvalget for Kvinnherad vidaregående skole 1974-1988
 • Medlem Styret for Den Nationale Scene 1976-1980
 • Medlem Det regionale høgskolestyret for Hordaland 1976-1980
 • Formann Styret for Kvinnherad distriktsheim 1976-1986

Tillitsverv i partier

 • Formann Kvinnherad A 1965-1967, 1971-1973, 1977-1978
 • Gruppefører Kvinnherad kommunestyre 1965-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Kvinnherad lærarlag 1958-1960
 • Formann og medlem Styret for Idrettslag og ungdomslag 1958-1970