Norvik, Erling Johannes

Norvik, Erling Johannes (1899-1964)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1958-1961
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Norvik, Erling Johannes har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 27.04.1899 i Trondenes, Troms
 • Død 27.11.1964
 • Sønn av havnefogd Peder Norvik (1856-1934) og Lea Margrethe Hansen (1861-1937)

Stortingsperioder

 • Representant nr 4 for Kjøpstedene i Nordland, Troms og Finnmark (Bodø, Hammerfest, Narvik, Tromsø, Vadsø, Vardø), 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 4 for Finnmark, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1958 - 1961, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Sekretær, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Formann, Administrasjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1956 - 1957

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Middelskole 1915
 • Trondhjems handelsgymnasium 1917

Yrke

 • Korrespondent på rederikontor 1917
 • Fylkeskontorist i Finnmark 1918-1925
 • Fullmektig på Finnmark fylkeskontor 1926-1945
 • Sekretær i fylkesskattestyret 1926-1935
 • Kontorsjef på Finnmark fylkeskontor 1945-1947
 • Skattefogd i Finnmark 1948-1962

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vadsø Bystyre 1931-1934, 1934-1936
 • Medlem Vadsø Formannskap 1947-1951

Offentlige verv

 • Tilsynsmann Nord-Varanger kommune under offentlig administrasjon 1933-1936
 • Formann Fattigstyret, Vadsø 1933-1936
 • Medlem Skolestyret, Vadsø 1935-1938
 • Medlem Forliksrådet, Vadsø 1938-1940
 • Formann Skolestyret, Vadsø 1938-1940
 • Varaformann Gjenreisingsnemnda, Finnmark 1946-1952
 • Formann Forliksrådet, Vadsø 1947-1950
 • Medlem Overstyret ved Finnmark landbruksskole 1947-1948
 • Medlem Styret for Finnmark landbruksselskap 1948-1949
 • Formann Overstyret ved Finnmark landbruksskole 1948-1951
 • Formann Styret for Finnmark landbruksselskap 1949-1953
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1957-1964
 • Medlem Fattigstyret, Vadsø

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Vadsø Høyre 1923-1925
 • Formann Vadsø Høyre 1925-1926, 1939-1940, 1948-1948
 • Medlem Styret i Finnmark Høyre 1946-1948
 • Formann Styret i Finnmark Høyre 1948-1952
 • Medlem Høyres landsstyre 1950-1961

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i studieselskapet Nord-Norges næringsliv 1949-1954
 • Nestformann Skattefogdenes Landsforbund 1954-1963
 • Formann Finnmark fotballkrets
 • Formann Vadsø turnforening
 • Formann Ungdomslaget Samhold

Andre administrative verv

 • Medlem Forstanderskapet ved Vadsø sparebank 1924-1936
 • Medlem Styret for A/S Polarbil 1926-1929
 • Medlem Kontrollkommisjonen i Vadsø sparebank 1928-1937
 • Formann Styret for A/S Polarbil 1929-1951
 • Formann Forstanderskapet ved Vadsø sparebank 1936-1939
 • Formann Kontrollkommisjonen i Vadsø sparebank 1937-1939
 • Medlem Styret for Vadsø sparebank 1947-1948
 • Formann Styret for Vadsø sparebank 1948-1951