Norvik, Erling

Norvik, Erling (1928-1998)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Finnmark 1969-1973
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Norvik, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 09.04.1928 i Vadsø, Finnmark
 • Død 31.12.1998
 • Sønn av skattefogd og stortingsrepresentant Erling Johannes Norvik (1899-1964) og Mosse Esbensen (1896-1970)

Stortingsperioder

 • Representant nr 3 for Finnmark, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 3 for Finnmark, 1969 - 1973, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Den hemmelige protokollkomiteen, 01.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Protokollkomiteen, 13.10.1961 - 19.10.1962
  Midlertidig nestformann, Protokollkomiteen, 19.10.1962 - 26.04.1963
  Nestformann, Protokollkomiteen, 26.04.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 15.10.1965 - 07.03.1967
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 07.03.1967 - 30.09.1969
  Varamedlem, Valgkomiteen, 25.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Protokollkomiteen, 14.10.1969 - 10.10.1972
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Sjøfarts- og fiskerikomiteen, 19.10.1972 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1965-69

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 01.10.1965 - 30.09.1966
  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1965 - 23.05.1966
  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 23.05.1966 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1969 - 1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1965-69

  Varamedlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 01.10.1967
  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1969-73

  Nestformann gruppestyret, Høyre, 01.10.1969 - 01.10.1971

Medlemskap i regjering

 • Statssekretær, Statsministerens kontor, 14.10.1981 - 31.08.1984

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1946
 • Handelsgymnas 1947

Yrke

 • Redaktør i Finnmark Tidende 1948
 • Journalist i Finnmarksposten, Hammerfest 1949
 • Journalist ved Høyres pressekontor Oslo 1950
 • Redaktør i Vestfinnmarken, Honningsvåg 1950-1953
 • Redaktør i Finnmark Tidende, Vadsø 1953-1956
 • Redaktør Sør-Varanger avis 1980-1981
 • Fylkesmann i Østfold 1986-1998

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Vadsø Bystyre 1955-1959
 • Medlem Hammerfest Bystyre 1959-1963

Offentlige verv

 • Medlem Vegplanrådet fra 1965
 • Medlem Billighetserstatningsutvalget 1966-1973
 • Medlem Virkemiddelutvalget 1969-1970
 • Formann Hovedkomiteen for reformer i lokalforvaltningen 1970-1972
 • Varamedlem Hovedstyret, Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 1975-1986
 • Medlem Samisk kultur og utdanningsutval 1980-1983
 • Leder Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig 1981-1984
 • Medlem Representantskapet for Norges Bank 1986-1989
 • Leder Reindriftsstyret fra 1988

Tillitsverv i partier

 • Sekretær Finnmark Unge Høyre 1948-1948
 • Formann Honningsvåg Høyre 1952-1952
 • Formann Vadsø Høyre 1954-1956
 • Fylkessekretær Finnmark Høyre 1957-1961
 • Formann Hammerfest Høyre 1958-1960
 • Medlem Høyres sentralstyre 1966-1970, 1980-1981
 • 1. viseformann Høyre 1970-1972
 • Generalsekretær Høyre 1971-1974
 • Formann Høyre 1974-1980, 1984-1986

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for A/S Sydvaranger 1966-1972
 • Medlem Styret for Den norske Creditbank 1980-1984
 • Medlem Styret for A/S Reinprodukter, Kautokeino fra 1986
 • Formann Representantskapet for Kreditkassen fra 1991

Litteratur

 • Bjørnsen, Bjørn (red.): Hvem løy? Referat av saken mellom Arne Haugestad og Aftenposten/Erling Norvik, Oslo 1973
 • Norvik, Erling i samarbeid med Terje Svabø: Hiv dokker i kalosjan, Oslo 1990