Petersen, Erling

Petersen, Erling (1906-1992)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1969-1973
Ansiennitet:
19 år, 294 dager

Gå til bildegalleri

Petersen, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 13.07.1906 i Kristiania, Oslo
 • Død 29.08.1992
 • Sønn av kartograf Martin Petersen (1862-1948) og Elisabeth Nilsson (1869-1941)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1950 - 1953, H.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1954 - 1957, H.
 • Representant nr 4 for Oslo, 1958 - 1961, H.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1961 - 1965, H.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1965 - 1969, H.
 • Representant nr 6 for Oslo, 1969 - 1973, H.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1954-57

  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 13.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 13.10.1961 - 03.10.1963
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 03.10.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1969

  1969-73

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 14.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

Medlemskap i delegasjoner

 • 1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1958 - 1961
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

  1961-65

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1961 - 1965
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1962 -
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1962 - 1965

  1965-69

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1965 - 1969
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1965 - 1966
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1967 -

  1969-73

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 1969 - 1973

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1958-61

  Medlem gruppestyret, Høyre, 11.01.1958 - 30.09.1961

  1961-65

  Medlem gruppestyret, Høyre, 28.08.1963 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem gruppestyret, Høyre, 01.10.1965 - 30.09.1969

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1925
 • Cand.oecon. 1927
 • Studiereiser 1929
 • Studiereiser 1930
 • Studiereiser Paris 1931-1932
 • Rockefeller Fellow, USA 1935-1936
 • Dr.philos. 1939

Yrke

 • Sekretær i Statistisk Sentralbyrå 1929-1942
 • Universitetsstipendiat 1933-1938
 • Redaktør av "Statsøkonomisk tidsskrift" 1936-1950
 • Professor "Norske bankers lærerstol i penge- kreditt- og bankvesen" ved Norges Handelshøyskole 1940-1952
 • Økonomisk rådgiver for Norges Bank 1945-1953
 • Kronikør i NRK 1946-1953
 • Professor i statsøkonomi og statistikk ved Universitetet i Oslo fra 1953

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens gullmedalje i for en avhandling om kvantitetsteorien 1932
 • Medlem Det Norske Videnskapsakademi 1948
 • Europamedaljen 1974

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Delegasjon til Den økonomiske verdenskonferanse, London 1933
 • Medlem Delegasjon ved den internasjonale erstatningskonferanse, Paris 1945
 • Leder Pengesaneringen 1945
 • Medlem Delegasjon til FNs statistiske kommisjon 1948
 • Medlem Penge- og finansrådet 1948-1952
 • Formann Frihavnskomiteen av 1949 fra 1949
 • Medlem Avgiftskomiteen av 1953 fra 1953
 • Varamedlem Direksjonen for Norges Bank 1960-1963
 • Medlem Direksjonen for Norges Bank 1963-1974
 • Medlem Statens atomenergiråd 1966-1968
 • Formann Fellesrådet for parlamentarikere og vitenskapsmenn 1969-1973

Tillitsverv i partier

 • Medlem Representantskapet i Oslo Høyre fra 1949
 • Medlem Høyres programkomité 1951-1955
 • Medlem Høyres landsstyre 1968-1971

Tillitsverv i organisasjoner

 • Tillitsverv Speiderbevegelsen
 • Formann og medlem Styret for Statistisk forening
 • Medlem Styret i Professorforeningen, Oslo
 • Medlem Styret i Statsøkonomisk forening, Oslo
 • Viseformann Europabevegelsens stortingsgruppe

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Den høyere Bankskole, Bergen

Litteratur

 • Petersen, Erling: Repercussion of Modern Trade Policy on the economic Condition in Norway
 • Petersen, Erling: Realverdier og nominelle verdier
 • Petersen, Erling: Den moderne kvantitetsteoris gyldighet for pengeverdiens bestemmelse, 1933
 • Petersen, Erling: Beskatningen og dens innflydelse på næringsliv og prisnivå, Oslo 1933
 • Petersen, Erling: Moderne Handelspolitikk, 1938
 • Petersen, Erling: Macrodynamic Aspects of the Equation of Exchange, 1938
 • Petersen, Erling: Økonomiske systemer i de totalitære stater, Oslo 1939
 • Petersen, Erling: Veien til tallenes verden. Kort oversikt over vår offisielle statistikk, Oslo 1942
 • Petersen, Erling: Pengeproblemer, Oslo 1945
 • Petersen, Erling: Pengevesenets utvikling i Norge i 1930- og 1940-årene, Oslo 1945
 • Petersen, Erling: Pengene våre. En populær fremstilling av pengelærens hovedpunkter, Oslo 1945
 • Petersen, Erling: Sparebankene og rentesituasjonen, Oslo 1946
 • Petersen, Erling: Internasjonale kapitalbevegelser, Bergen 1946
 • Petersen, Erling: Den offentlige gjeld i Norge, Bergen 1946
 • Petersen, Erling: Nasjonalinntekten 1935 og 1947, Bergen 1947
 • Petersen, Erling: Verdiaukskatt, Oslo 1947
 • Petersen, Erling: Keyneslæren og dens betydning for den aktuelle økonomiske politikk, 1948
 • Petersen, Erling: Norsk Arbeidsgiverforening 1900-1950, Oslo 1950
 • Petersen, Erling: Handelspolitikken i mellomkrigstiden, 1951
 • Petersen, Erling: Hovedtendenser i etterkrigstidens handelspolitikk, 1951
 • Petersen, Erling: Norsk arbeidsliv i tvangstrøye, 1952
 • Petersen, Erling: Elektrokjemisk A/S 1904-54, Oslo 1953
 • Petersen, Erling: Den norske Creditbank 1857-1957, Oslo 1957
 • Petersen, Erling: Samfunnsøkonomi i hovedtrekk, 1959
 • Petersen, Erling: Frydenlunds Bryggeri 100 år. 1859-1959, 1959
 • Flaatten, Eivind, Erling Petersen og Gunnar Lid: Mekaniske verksteders landsforening M.V.L. 1949-1964, Oslo 1964
 • Petersen, Erling: Samfunnsøkonomi i hovedtrekk, Oslo 1969
 • Petersen, Erling: Fra penge- og kredittlæren, Oslo 1970
 • Petersen, Erling: Norsk penge- og bankvesen siden 1920, Oslo 1971
 • Petersen, Erling: Hovedtrekkene i Keynes "General Theory", Oslo 1972
 • Petersen, Erling: Norsk arbeidsgiverforening 1950-1975, Oslo 1975
 • Petersen, Erling: Changing economics, Padova 1978
 • Petersen, Erling: Innføring i sosialøkonomi, Oslo 1978