Vindenes, Erling Johan

Vindenes, Erling Johan (1900-1984)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1958-1961
Ansiennitet:
11 år, 264 dager

Gå til bildegalleri

Vindenes, Erling Johan har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 30.09.1900 i Nordfolden-Kjerringø, Nordland
 • Død 29.07.1984
 • Sønn av sjømann og gårdbruker Johannes Vindenes og Dorthea Andreassen

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Nordland, 1945 - 1949, V.
 • Representant nr 7 for Nordland, 1950 - 1953, V.
 • Representant nr 8 for Nordland, 1954 - 1957, V.
 • Representant nr 11 for Nordland, 1958 - 1961, V.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1958-61

  Varapresident, Stortinget, 12.01.1959 - 30.09.1960

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1950-53

  Medlem, Valgkomiteen, 17.01.1950 - 10.01.1954
  Nestformann, Kommunalkomiteen, 23.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 21.10.1959
  Medlem, Skog-, vassdrags- og industrikomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Sekretær, Valgkomiteen, 21.10.1959 - 01.12.1960
  Medlem, Valgkomiteen, 01.12.1960 - 30.09.1961

Medlemskap i delegasjoner

 • 1950-53

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1953 -

  1954-57

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957

  1958-61

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1950-53

  Varamedlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1950 - 10.01.1954

  1954-57

  Sekretær gruppestyret, Venstre, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem gruppestyret, Venstre, 11.01.1958 - 30.09.1961

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Vågan folkehøgskule 1918-1919
 • Nordland fylkes landbruksskole, Bodin 1919-1921

Yrke

 • Vinterfiske i Lofoten som høvedsmann
 • Konstituert lærer i folkeskolen 1922-1924
 • Bonde på farsgården Håsand fra 1927

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kongens fortjenstmedalje i gull 1968

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Nordfold Kommunestyre 1925-1928, 1928-1929
 • Ordfører Nordfold Kommunestyre 1931-1934, 1934-1937, 1937-1942, 1945-1947, 1947-1951
 • Ordfører Steigen Kommunestyre 1966-1967

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1931-1934
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1934-1937
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1937-1942
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1945-1947
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1947-1951
 • Medlem Fylkesting, Nordland 1947-1951

Offentlige verv

 • Planlegger Norfold kommune, Nordfold 1926-1942
 • Medlem Jordstyret 1929
 • Medlem Styret for Nordland landsbruksselskap 1937-1938
 • Formann Nordland landsbruksselskap 1938-1948
 • Medlem Samferdselskommisjonen av 1955 1955-1960
 • Medlem Bestyrelsen for Norges Bank, avdeling Bodø 1955-1971
 • Takstmann Hypotekbanken

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Salten venstrelag 1948-1961
 • Formann Salten venstrelag 1950-1961
 • Formann Nordfold venstrelag 1950-1964
 • Medlem Venstres landsstyre 1952-1968
 • Formann Steigen Venstre 1964-1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Losjefullmektig Losje Segelstun 1925-1960
 • Medlem og formann Styret for Nordfold Redningsselskap 1930-1940
 • Formann Representantskapet i Nord-Norges Salgslag 1938-1956
 • Medlem Styret for Felleskjøpet, Trondheim 1938-1956
 • Medlem Representantskapet i Norges råfisklag 1945-1946
 • Leder Styret for Norges Herredsforbund, avdeling Nordland 1946-1952
 • Medlem Representantskapet i Norges bondelag 1947-1948
 • Medlem Styret for Norges Herredsforbund 1952-1967 i 6 år
 • Leder Norges Herredsforbund 1952-1967 i 6 år
 • Medlem Styret i Nordfold IOGT

Andre administrative verv

 • Ordfører Representantskapet for Nord-Salten Kraftlag 1946-1976
 • Medlem Representantskapet for Salten dampskipsselskap 1952-1971
 • Medlem Styret for Selskapet Ny Jord 1952-1976
 • Formann Styret for Selskapet Ny Jord