Wikborg, Erling

Wikborg, Erling (1894-1992)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1958-1961
Ansiennitet:
11 år, 302 dager

Gå til bildegalleri

Wikborg, Erling har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 05.11.1894 i Drammen, Buskerud
 • Død 06.04.1992
 • Sønn av dispasjør Ole Christian Moe Wikborg (1854-1940) og Alvilde Fredrikke Gjeruldsen (1863-1942)

Stortingsperioder

 • Representant nr 7 for Akershus, 1945 - 1949, KrF.
 • Representant nr 12 for Oslo, 1954 - 1957, KrF.
 • Representant nr 13 for Oslo, 1958 - 1961, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1945-49

  Medlem, Sosialkomiteen, 13.12.1945 - 10.01.1950

  1954-57

  Medlem, Valgkomiteen, 16.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 22.01.1954 - 10.01.1958
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 22.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Medlem, Valgkomiteen, 18.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 27.01.1958 - 30.09.1961
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 27.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1945-49

  Varamedlem, Spesialkomité for særlige utenrikspolitiske spørsmål og beredskapssaker, 10.04.1948 - 10.01.1950

Medlemskap i delegasjoner

 • 1945-49

  Medlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 04.12.1945 - 10.01.1950
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1948 -
  Delegat, FNs generalforsamling, 1949 -

  1954-57

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1954 -
  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1954 - 1957
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1956 -
  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1957 -

  1958-61

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1958 - 1960

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1945-49

  Nestformann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 04.12.1945 - 10.01.1950

  1954-57

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1954 - 10.01.1958

  1958-61

  Formann gruppestyret, Kristelig Folkeparti, 11.01.1958 - 30.09.1961

Medlemskap i regjering

 • Utenriksminister, Utenriksdepartementet, 28.08.1963 - 25.09.1963

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1913
 • Cand.jur. 1918
 • Studerte internasjonal rett og sjørett i Frankrike og England 1922-1923

Yrke

 • Advokatfullmektig 1919-1922
 • Høyesterettsadvokat 1922
 • Egen advokatforretning i Oslo fra 1923
 • Sensor ved juridisk embetseksamen 1937-1940

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Statens atomenergiråd 1955-1962
 • Medlem Nobelkomiteen 1965
 • Medlem Nobelkomiteen 1967-1970
 • Medlem Nordisk utvalg om felles lovgivning om erstatningsrett, om motorvognansvaret og om Statens og kommunenes erstatningsansvar til til 1950

Tillitsverv i partier

 • Medlem Kristelig Folkepartis programnemnd 1947-1947
 • Medlem Kristelig Folkepartis arbeidsutvalg 1951-1955
 • Formann Kristelig Folkeparti 1951-1955
 • Æresmedlem Kristelig Folkeparti

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Forsikringsselskapet A/S Vega 1938-1976
 • Medlem Styret for A/S Solplassen 1938-1990
 • Medlem Styret for assuranse/meglerfirmaet Wikborg Sons A/S 1940-1984
 • Formann Styret for A/S Svendsensgate 3 og 5 1953-1957
 • Formann Styret for A/S Shellgården Boligselskap 1953-1957

Litteratur

 • Wikborg, Erling: Hovedassurandørens rettslige stilling
 • Wikborg, Erling: "Forsikringsagentens rettslige stilling", i Norsk forsikringsjuridisk forenings publikasjoner ; 9, Oslo 1939