Wroldsen, Ernst

Wroldsen, Ernst (1944-2023)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Vestfold 1989-1993
Ansiennitet:
12 år, 12 dager

Gå til bildegalleri

Wroldsen, Ernst har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 04.12.1944 i Langesund, Telemark
 • Død 16.08.2023
 • Sønn av støperiarbeider Valter Johan Wroldsen (1905-1970) og hjemmearbeidende Dagny Agathe Kristensen (1911-1998)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 3 for Vestfold, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 6 for Vestfold, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 2 for Vestfold, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 1 for Vestfold, 1989 - 1993, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1985-89

  Visesekretær, Lagtinget, 09.10.1985 - 30.09.1989

  1989-93

  2. varapresident, Stortinget, 01.07.1990 - 30.09.1991

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

  1985-89

  Medlem, Valgkomiteen, 09.10.1985 - 21.05.1986
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.05.1986 - 30.09.1989
  Varamedlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Energi- og industrikomiteen, 23.10.1989 - 21.11.1990
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 15.11.1990 - 30.09.1993
  Nestleder, Energi- og industrikomiteen, 21.11.1990 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 08.11.1985 - 30.09.1989
  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

  1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 07.11.1989 - 30.09.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Ringerike Folkehøgskole 1961-1962

Yrke

 • Billettør 1959-1960
 • Ekspeditør 1962-1965
 • Ansatt ved Vest-Viken EDB-sentral A/L som EDB-operatør 1965-1971
 • Avdelingsleder ved Vest-Viken EDB-sentral A/L 1971-1978
 • Markedssekretær ved Vest-Viken EDB-sentral A/L 1978-1980
 • Markedskonsulent ved Vest-Viken EDB-sentral A/L 1980-1981
 • Informasjonsleder Vestfold Kraft 1993-1997
 • Informasjonssjef Vestfold Kraft 1997-1999
 • Viseadministrerende direktør Vestfold Kraft AS 1999-2000
 • Direktør Informasjon og samfunnskontakt, Skagerak Energi AS 2001-2003

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Tønsberg Bystyre 1971-1975
 • Medlem Tønsberg Formannskap 1975-1979, 1979-1983

Offentlige verv

 • Medlem Svømmehallstyret, Tønsberg 1972-1975
 • Medlem Ungdomsutvalget, Tønsberg 1972-1975
 • Medlem Lønnsutvalget, Tønsberg 1972-1975
 • Medlem Generalplanutvalget, Tønsberg 1976-1983
 • Medlem Kinostyret, Tønsberg 1976-1983
 • Varamedlem A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling 1979-1983
 • Medlem Ombudsmannsnemnda for Forsvaret og Ombudsmannsnemnda for sivile tjenestepliktige 1994-1997
 • Varamedlem Styret for Folketrygdfondet fra 2002

Tillitsverv i partier

 • Formann Tønsberg Arbeiderparti 1974-1976
 • Formann Bystyregruppa i Tønsberg 1976-1981
 • Formann Vestfold Arbeiderpartis kommunalutvalg 1979-1982
 • Leder Vestfold Arbeiderparti 1984-1990
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis landsstyre 1989-1991

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Kretslønnsutvalget 1980-1982
 • Medlem Norske Kommuners Sentralforbunds lønnsråd 1980-1982
 • Medlem Executive Committee i Atlantic Association of Young Political Leaders 1983-1987
 • Medlem Styret for Den norske Atlanterhavskomité 1986-1993

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Vestfoldbanken 1978-1981
 • Medlem Styret for Vestfold Arbeiderblad 1979-1983
 • Medlem Forretningsutvalget i Vestfold Arbeiderblad 1979-1983
 • Medlem Styret for Vestfold Kraft Nett AS 1998-2001
 • Medlem Styret for Vestfold Kraft Energi AS 1998-2001
 • Medlem Styret for Tønsberg Energi AS 1999-2001
 • Medlem Styret for VK Nordre Vestfold AS 1999-2001
 • Medlem Styret for Borre Energi AS 2000-2001
 • Medlem Styret for Sandefjordregionen Energiverk AS 2000-2001
 • Medlem Styret for Larvik og Lardal Energiverk AS 2000-2001
 • Medlem Styret for Nøtterøy - Tjøme Energi AS 2000-2001
 • Medlem Styret for Skagerak Nett AS 2001-2004