Samuelsen, Ellen

Samuelsen, Ellen (1950-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Nord-Trøndelag 2005-2009
Ansiennitet:
0 år, 25 dager

Gå til bildegalleri