Faldet, Eirin

Faldet, Eirin (1944-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Hedmark 2005-2009
Ansiennitet:
24 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 05.01.1944 i Oslo, Oslo
 • Datter av verksmester Einar Sæther (1901-1969) og husmor Hjørdis Granberg (1903-1967)

Stortingsperioder

 • Representant nr 5 for Hedmark, 1985 - 1989, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 1989 - 1993, A.
 • Representant nr 4 for Hedmark, 1993 - 1997, A.
 • Representant nr 3 for Hedmark, 1997 - 2001, A.
 • Representant nr 2 for Hedmark, 2001 - 2005, A.
 • Representant nr 6 for Hedmark, 2005 - 2009, A.

Medlemskap i presidentskapet

 • 1993-97

  1. varapresident, Odelstinget, 11.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  1. varapresident, Odelstinget, 08.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  1. varapresident, Stortinget, 09.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  1. varapresident, Stortinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1985-89

  Medlem, Justiskomiteen, 23.10.1985 - 23.05.1986
  Varamedlem, Valgkomiteen, 21.05.1986 - 30.09.1989
  Sekretær, Justiskomiteen, 23.05.1986 - 30.09.1989

  1989-93

  Medlem, Valgkomiteen, 10.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Sosialkomiteen, 23.10.1989 - 08.11.1990
  Medlem, Samferdselskomiteen, 08.11.1990 - 30.09.1993

  1993-97

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Kommunalkomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den forberedende fullmaktskomité, 19.06.1997 - 30.09.1997

  1997-2001

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Samferdselskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Varamedlem, Valgkomiteen, 10.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Transport- og kommunikasjonskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den forberedende fullmaktskomité, 16.06.2009 - 30.09.2009

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 2001-2005

  Varamedlem, Styret for "Mindegaven til Norge 1914 fra det norske utflytterfolk i Nord - Amerika", 17.12.2001 - 01.01.2002

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1987 -

  1993-97

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 25.10.1993 - 30.09.1997

  1997-2001

  Varamedlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2002 - 30.09.2003

  2005-2009

  Varamedlem, Europautvalget, 24.10.2005 - 30.09.2009
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling, 10.11.2005 - 30.09.2009
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2008 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1962
 • Kurs for lærervikarer 1962-1963
 • Etatsopplæring for ansatte ved sosialkontor 1963
 • Kurs for telefonekspeditører 1966
 • Kommunalt saksbehandlerkurs 1975
 • Norges kommunal- og sosialhøgskole (sosiallinjen) 1981

Yrke

 • Konstituert lærer, Oslo 1962-1963
 • Konstituert lærer, Trysil 1963-1964
 • Konstituert lærer, Oslo 1965
 • Sosialassistent, Trysil 1971-1973
 • Sosialkurator 1973-1978
 • Arbeidet ved Sanderud psykiatriske sykehus og ved Avrusningsstasjonen i Oslo 1978-1981
 • Sosionom og leder for Utekontakten i Hamar-regionen 1981-1985

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Trysil Kommunestyre 1975-1978

Offentlige verv

 • Medlem Styret for Trysil sykehjem 1973-1975
 • Medlem Trysil barnehageutvalg 1975-1978
 • Medlem Kulturstyret, Trysil 1975-1978
 • Medlem Hytteutvalget 1979-1981
 • Medlem Styret for Sanderud sykehus 1979-1983
 • Varamedlem Det regionale høgskolestyret for Hedmark, 1980-1984
 • Medlem Styret for Festspillene i Elverum 1989-1997
 • Medlem Styret for Hedmark Teater 1990-1998
 • Medlem Det kriminalitetsforebyggende råd fra 2008
 • Varamedlem Riksrevisjonen 2010-2017
 • Varamedlem Innstillingsrådet for dommere fra 2010

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Hedmark DNAs kvinneutvalg 1975-1980
 • Medlem A's kvinnebevegelses landsstyre fra 1980
 • Leder Styret i Hedmark DNAs kvinneutvalg 1980-1993
 • Medlem Styret i Hedmark DNA 1980-1993
 • Medlem DNAs landbruksutvalg 1983-1985
 • Medlem A's kvinnesekretariat 1985-1990

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Hedmark krets av Norske kommuners sentralforbunds Sosialutvalg 1976-1978
 • Medlem Hedmark krets av Norske kommuners sentralforbunds Sosialutvalg 1983-1987
 • Nestlandsleder Framfylkingen 1987-1991

Andre administrative verv

 • Medlem Distriktsrådet i Kredittkassen 1984