Svisdal, Eldri

Svisdal, Eldri (1980-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2017-2021

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

  • Født 11.02.1980

Stortingsperioder

  • Vararepresentant nr 4 for Hedmark, 2017 - 2021, SV.