Børnes, Eva

Børnes, Eva (1901-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hordaland 1950-1953

Gå til bildegalleri

Børnes, Eva har avgått ved døden.

Finn informasjon etter