Andersen, Evelyn

Andersen, Evelyn (1931-2006)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som vararepresentant for
Østfold 1973-1977

Gå til bildegalleri

Andersen, Evelyn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter