Gran, Even

Gran, Even (1968-)

Parti:
Sosialistisk Venstreparti
Sist innvalgt som vararepresentant for
Sør-Trøndelag 1997-2001

Gå til bildegalleri