Kolstad, Eva Lundegaard

Kolstad, Eva Lundegaard (1918-1999)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Oslo 1965-1969
Ansiennitet:
0 år, 81 dager

Gå til bildegalleri

Kolstad, Eva Lundegaard har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 06.05.1918 i Fredrikshald, Østfold
 • Død 26.03.1999
 • Datter av lektor Christian Hartvig (1872-1932) og hjemmeværende Otlu Lundegaard (1881-1942)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Oslo, 1958 - 1961, V.
 • Vararepresentant nr 2 for Oslo, 1965 - 1969, V.

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Forbruker- og administrasjonsdepartementet, 18.10.1972 - 16.10.1973

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1937
 • Oslo Handelsgymnas 1938
 • Revisoreksamen 1945
 • Eksamen statsautorisert revisor 1945

Yrke

 • Lærer i handelsfag Norsk Korrespondanseskole 1938-1940
 • Ansatt på revisjonskontor 1940-1944
 • Egen revisjonsforretning 1944-1979
 • Statsautorisert revisor fra 1946
 • Likestillingsombud 1979-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • St. Hallvardmedaljen 1976
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1983

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Oslo Bystyre 1955-1959, 1959-1960
 • Medlem Oslo Formannskap 1960-1963, 1963-1967, 1967-1971, 1971-1975

Offentlige verv

 • Medlem Kommunalutdanningsutvalget 1964-1966
 • Medlem Teaterkomiteen av 1968 1968-1970
 • Medlem FNs Commission on the Status of Women 1969-1975
 • Medlem Styret for Statens Teaterskole 1970-1971
 • Viseformann FNs Commission on the Status of Women 1970
 • Leder Styret for Statens Teaterskole 1971-1978
 • Viseformann FNs Commission on the Status of Women 1972
 • Medlem Merverdiavgiftsutvalget 1973-1975
 • Medlem Rasjonaliseringsrådet 1974-1979
 • Viseformann FNs Commission on the Status of Women 1974
 • Medlem Likestillingsrådet 1975-1977
 • Leder Arbeidsutvalget for Kvinneåret 1975
 • Medlem Politirolleutvalget 1976-1987
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Nationaltheatret 1977-1988
 • Leder Likestillingsrådet 1977-1978
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved Norsk Medisinaldepot 1977-1979
 • Medlem Dagpengeutvalget 1977-1982
 • Medlem Bankkommisjonen 1978-1980
 • Varamedlem Rikshospitalets styre 1980

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret i Oslo Venstrelag 1956-1964
 • Leder Norges Venstrelag 1974-1976
 • Medlem Styret for Norges Venstrelag 1976-1978
 • Æresmedlem Norges Unge Venstre 1982-1982
 • Æresmedlem Norges Venstre 1987-1987

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret i Oslo Kvinnesaksforening 1946-1950
 • Medlem Styret i International Alliance of Women 1949-1958
 • Leder Styret i Oslo Kvinnesaksforening 1950-1952
 • Medlem Styret i Norsk Kvinnesaksforening 1950-1956
 • Leder Styret i Oslo Kvinnesaksforening 1954-1956
 • Leder Styret i Norsk Kvinnesaksforening 1956-1968
 • Medlem Rådet for Human-etisk forbund i Norge 1956-1987
 • Medlem Styret i International Alliance of Women 1961-1967
 • Medlem Styret i International Alliance of Women 1973-1976
 • Æresmedlem International Alliance of Women 1979

Andre administrative verv

 • Medlem Representantskapet for Gjensidige forsikring 1963-1982
 • Medlem Styret for A/S Dagbladet 1974-1982

Litteratur

 • Kvinnens Verden. Norske Oppslagsverker, 1957
 • Anderson, Love Yngve (hovedred.): For oss kvinner, Gyldendal Oslo 1962
 • Ruud, Johan T. et al. (red.): Dette er Norge 1914-1964, Oslo 1963
 • Kolstad, Eva Lundegaard (red.): Utsnitt av lovforslag, komiteinnstillinger og debatter i Stortinget om stemmerett for kvinner 17. mai 1814-11. juni 1913, Oslo 1963
 • Kvinne i dag og i morgen, Oslo 1971
 • Frigland, Berit og Brita Westergaard: Håndbok for norske kvinner, Grøndahl Oslo 1974
 • Skjønsberg, Kari (red.): Hvor var kvinnene? Elleve kvinner om årene 1945-1960, Gyldendal Oslo 1979
 • Dean, Cyril (red.): Praktisk håndbok for næringsliv og forvaltning, Tanum-Nordlie Oslo 1980
 • Kolstad, Eva Lundegaard: Medier og politikk. Nordisk Journalistkurs/Nordisk Ministerråd, København 1982
 • Årbog for kvinderet, København 1985
 • Randsborg, Gunnar (red.): Ja til mennesket, Human-etisk forbund Oslo 1985
 • Lager, Ragnhild og Ellen Schrumpf (red.): Kvinneforum, Friundervisningens Forlag Oslo 1986
 • Bergby, Gunnar et al. (red.): Underveis: festskrift til Eva Kolstad, Oslo 1988