Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden
Gundersen, Fridtjof Frank

Gundersen, Fridtjof Frank (1934-2011)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1997-2001
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Gundersen, Fridtjof Frank har avgått ved døden.

Biografi

Personalia

 • Født 29.10.1934 i Tynset, Hedmark
 • Død 11.11.2011
 • Sønn av advokat Ragnar Gundersen (1895-1985) og billedveverske Betzy Lommeland (1902-1994)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Akershus, 1981 - 1985, Uav.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1989 - 1993, FrP.
 • Representant nr 7 for Akershus, 1993 - 1997, FrP.
 • Representant nr 3 for Akershus, 1997 - 2001, FrP. (01.10.1997 - 04.02.2001)
 • Representant nr 3 for Akershus, 1997 - 2001, Uav. (05.02.2001 - 30.09.2001)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Sosialkomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985
 • 1989-93

  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Kontrollkomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993
 • 1993-97

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1993 - 30.09.1997
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1993 - 30.09.1997
 • 1997-2001

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 21.10.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Utenrikskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Medlem, Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentariske forsamling, 07.11.1989 - 30.09.1993
  Varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 18.03.1993 - 30.09.1993
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 03.05.1993 - 30.09.1993
 • 1993-97

  Personlig varamedlem, KSSE (parlamentarikerdelegasjonen til konferansen for sikkerhet og samarbeid i Europa), 04.11.1993 - 31.12.1994
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1993 - 30.09.1997
  Personlig varamedlem, Observatørdelegasjonen til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentarikerforsamling, 18.11.1993 - 30.09.1997
  Varamedlem, Den norske delegasjon til EFTAs og EØS' parlamentarikerkomiteer, 01.02.1994 - 30.09.1997
  Medlem, Europautvalget, 06.05.1994 - 30.09.1997
  Personlig varamedlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 01.01.1995 - 30.09.1997
 • 1997-2001

  Medlem, Europautvalget, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Leder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001
  Medlem, Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium 1954
 • Forsvarets russisk-kurs 1956
 • Cand.jur. 1961
 • Utenriksdepartementets aspirantkurs 1963
 • Dr.juris. med avhandlingen Statlige handelsmonopoler og EF 1973

Yrke

 • Praktikant NTH ved Kavli Ostefabrikker (ostekoker) 1954-1955
 • Sekretær UD 1963-1965
 • Universitetslektor i privatrett, UiO 1965-1970
 • Universitetslektor i offentlig rett, UiO 1970-1975
 • Professor i rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, Bergen 1975-1981 (permisjon fra 1981)

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Bærum Kommunestyre 1987-1989

Offentlige verv

 • Medlem Skattekommisjonen av 1981 1982-1984
 • Varamedlem Kringkastingsrådet 1982-1986
 • Medlem TV 2 -utvalget 1983-1985
 • Medlem Kringkastingsrådet 1986-1990
 • Medlem Helse- og sosialutvalget, Bærum 1987-1989
 • Varaobservatør Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO 1992-1996

Tillitsverv i partier

 • Formann Høyres "Tenkegruppe 99" 1966-1971
 • Medlem Høyres politiske råd til 1975

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Den afroskandinaviske ungdomskongress i Oslo, arrangert av Det norske studentersamfund 1962
 • Viseformann Det Norske Studentersamfund 1963

Litteratur

 • Gundersen, Fridtjof Frank: Ny solidaritet, Oslo 1966
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Introduksjon til EEC. Rettslige og politiske spørsmål, Universitetsforlaget Oslo 1968
 • Gundersen, Fridtjof Frank og Per Morten Vigtel: FN-ideal og realitet, Oslo 1968
 • Gundersen, Fridtjof Frank (red.): Fremtiden utfordrer politikerne, Oslo 1969
 • Gundersen, Fridtjof Frank (red.): Konservativ kommentar til A-partiets prinsipp-program. Høyres "Tenkegruppe 99", Oslo 1970
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Etableringsretten og Det europeiske økonomiske samarbeid, Oslo 1970
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Multinasjonale konserner og kontrollen med dem, Oslo 1970
 • Gundersen, Fridtjof Frank: EEC-håndboken. 2 bind, Universitetsforlaget Oslo 1971
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Kontrollen med karteller og storbedrifter, Universitetsforlaget Oslo 1972
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Roma-traktaten og planene om et norsk engrosmonopol for øl, Oslo 1973
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Statlige handelsmonopoler og EF, Universitetsforlaget Oslo 1973
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Hovedlinjer i avtaleretten, (Eget forlag) Sandvika 1977
 • Gundersen, Fridtjof Frank og Ulf Bernitz: Norsk og internasjonal markedsrett, (Eget forlag) Jar 1977
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Hovedlinjer i forvaltningsretten, (Eget forlag) Jar 1978
 • Gundersen, Fridtjof Frank og Christian Schjoldager: Bedrifts- og personalrett, (Eget forlag) Jar 1979
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Om å bruke andres penger. En innføring i norsk parasittøkonomi, Oslo 1981
 • Gundersen, Fridtjof Frank og Arthur Jar Brudvik: Privatrett for økonomer, (Eget forlag) Oslo 1982
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Fri og frank på Tinget, Oslo 1985
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Praktisk jus - spørsmål og svar, (Eget forlag) Jar 1986
 • Gundersen, Fridtjof Frank og Arthur Jar Brudvik: Jus for økonomer, (Eget forlag) 1988
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Helse og politiske styringsmekanismer, Tano 1989
 • Gundersen, Fridtjof Frank: EF-boken, Tano 1989
 • Gundersen, Fridtjof Frank og Sverre F. Langfeldt: Lov og rett for næringslivet, Tano 1989
 • Gundersen, Fridtjof Frank: "En del rettsspørsmål vedrørende Norges forhold til EF." I Lov og rett, nr. 1, 1991
 • Gundersen, Fridtjof Frank og Ulf Bernitz: Innføring i EØS og EF-rett, (Eget forlag) Oslo 1992
 • Gundersen, Fridtjof Frank: "En rettsak med snubletråder" i Stat, politikk og folkestyre : festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen, Alma Mater Bergen 1998
 • Gundersen, Fridtjof Frank: Introduksjon til EU, Eget Sandvika 2002