Gustavsen, Finn

Gustavsen, Finn (1926-2005)

Parti:
Sosialistisk Valgforbund
Sist innvalgt som representant for
Oslo 1973-1977
Ansiennitet:
12 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Gustavsen, Finn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 22.02.1926 i Drammen, Buskerud
 • Død 20.07.2005
 • Sønn av samvirkelagsbestyrer og lagerforvalter Rudolf Arthur Gustavsen (1900-1986) og hjemmeværende Bergljot Kristoffersen (1903-1948)

Stortingsperioder

 • Representant nr 10 for Oslo, 1961 - 1965, SF.
 • Representant nr 8 for Oslo, 1965 - 1969, SF.
 • Representant nr 5 for Oslo, 1973 - 1977, SVf.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1961-65

  Medlem, Valgkomiteen, 06.10.1961 - 30.09.1965
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 13.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1965 - 30.09.1969
  Medlem, Finans- og tollkomiteen, 15.10.1965 - 30.09.1967
  Medlem, Finanskomiteen, 01.10.1967 - 30.09.1969

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Varamedlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 18.10.1973 - 09.10.1975
  Medlem, Finanskomiteen, 18.10.1973 - 09.10.1975
  Medlem, Utenriks- og konstitusjonskomiteen, 09.10.1975 - 30.09.1977
  Medlem, Den utvidede utenriks- og konstitusjonskomité, 09.10.1975 - 30.09.1977

Medlemskap i spesialkomiteer, interne styrer og utvalg m.m.

 • 1973-77

  Medlem, Protokollkomiteen av 1975, 24.10.1975 - 13.01.1976

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 1973 - 1977
  Delegat, FNs generalforsamling, 1974 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1961-65

  Formann gruppestyret, Sosialistisk Folkeparti, 01.10.1961 - 30.09.1965

  1965-69

  Formann gruppestyret, Sosialistisk Folkeparti, 01.10.1965 - 30.09.1969

  1973-77

  Formann gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1973 - 01.10.1975
  Medlem gruppestyret, Sosialistisk Valgforbund, 01.10.1975 - 30.09.1977

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Korrespondansekurs i handelsfag 1943-1944
 • Examen artium (privatist) 1945
 • Kurs ved journalistakademiet, Århus universitet 1949

Yrke

 • Aluminiumsarbeider 1943-1945
 • Journalist i Vestfold Arbeiderblad 1945-1948
 • Journalist i Telemark Arbeiderblad 1948-1950
 • Journalist i Arbeiderbladet 1950
 • Redaksjonssekretær i Telemark Arbeiderblad 1951
 • Journalist i Fritt Slag 1951-1954
 • Redaksjonssekretær i Orientering 1954-1959
 • Redaktør i Orientering 1959-1962
 • Bistandsattaché ved ambassaden i Maputo 1977
 • Journalist i Ny Tid 1982-1986
 • Redaktør SVs medlemsavis 1985-1986
 • Redaktør i Ny Tid 1986-1987

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Ordfører Oslo-ungdommens bystyre 1957-1958

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Oslo Bystyre 1971-1975, 1985-1987
 • Varamedlem Oslo Bystyre 1983-1985, 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Skogstyret, Oslo 1971-1975
 • Medlem Bankdemokratiseringsutvalget 1975-1976
 • Medlem Kulturutvalget, Oslo 1984-1987
 • Varamedlem Samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo fra 1999
 • Varamedlem Bydelsutvalget, Stovner bydel fra 1999
 • Medlem Valgordningskommisjonen

Tillitsverv i partier

 • Formann Oslo distriktslag av AUF 1955-1956
 • Formann Oslo SF 1961-1962
 • Medlem Sosialistisk Folkepartis sentralstyre 1967-1969
 • Formann Sosialistisk Folkeparti 1971-1975
 • Medlem Hovedstyret Sosialistisk Valgforbund 1973-1973
 • Varamedlem Hovedstyret Sosialistisk Venstreparti 1981-1983
 • Medlem Hovedstyret Sosialistisk Venstreparti 1983-1987

Litteratur

 • Gustavsen, Finn Rudolf: Castro-Cuba, Pax Oslo 1966
 • Gustavsen, Finn Rudolf: Anti-amerikanisme?, Pax Oslo 1967
 • Skard, Torild (red.): Ny radikalisme i Norge, Oslo 1967
 • Cordsen, Kjell (red.): Blodflekker på veien, Oslo 1967
 • Gustavsen, Finn Rudolf: Rett på sak, Pax Oslo 1968
 • Gustavsen, Finn Rudolf: "Nei til NATO", i Herbjørn Sørebø (red.): Ja eller nei til NATO, Oslo 1968
 • Gustavsen, Finn Rudolf: Kiruna og vi, Gyldendal Oslo 1970
 • Gustavsen, Finn Rudolf: Kortene på bordet, Oslo 1979
 • Gustavsen, Finn Rudolf: Blåmandag?, Scanbok Oslo 1991
 • Gustavsen, Finn Rudolf: Cuba lever, Cappelen Oslo 1995