Kristensen, Finn

Kristensen, Finn (1936-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Telemark 1981-1985
Ansiennitet:
16 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 24.07.1936 i Brevik, Telemark
 • Sønn av elektrisk sveiser Bjarne Kornelius Kristensen (1912-1946) og renholdshjelp Jenny Therese Eikefjord (1914-1989)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Telemark, 1965 - 1969, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1969 - 1973, A.
 • Representant nr 2 for Telemark, 1973 - 1977, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1977 - 1981, A.
 • Representant nr 1 for Telemark, 1981 - 1985, A.

Vararepresentasjoner

 • Medlem av Regjeringen 04.02.1981-30.09.1981, Dagfinn Øksenholt møtte som representant.
 • Medlem av Regjeringen 01.10.1981-14.10.1981, Einfrid Halvorsen møtte som representant.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1969-73

  Varamedlem, Valgkomiteen, 08.10.1969 - 30.09.1973
  Medlem, Forsvarskomiteen, 14.10.1969 - 30.09.1973

  1973-77

  Varamedlem, Valgkomiteen, 09.10.1973 - 30.09.1977
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1973 - 30.09.1977

  1977-81

  Medlem, Valgkomiteen, 11.10.1977 - 04.02.1981
  Medlem, Industrikomiteen, 18.10.1977 - 16.10.1979
  Formann, Industrikomiteen, 16.10.1979 - 04.02.1981

  1981-85

  Varamedlem, Valgkomiteen, 15.10.1981 - 30.09.1985
  Nestformann, Energi- og industrikomiteen, 21.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i delegasjoner

 • 1973-77

  Vararepresentant, FNs generalforsamling, 1974 -

  1981-85

  Medlem, Stortingets delegasjon til Nordisk råd, 10.11.1981 - 30.09.1985
  Delegat, FNs generalforsamling, 1983 -

Medlemskap i gruppestyrer

 • 1981-85

  Medlem gruppestyret, Arbeiderpartiet, 14.10.1981 - 30.09.1985

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Industridepartementet, 04.02.1981 - 14.10.1981
  Statsråd, Industridepartementet, 09.05.1986 - 01.01.1988
  Statsråd, Næringsdepartementet, 01.01.1988 - 16.10.1989
  Statsråd, Olje- og energidepartementet, 03.11.1990 - 01.01.1993
  Bestyrende statsråd, Næringsdepartementet, 04.09.1992 - 01.01.1993
  Statsråd, Nærings- og energidepartementet, 01.01.1993 - 07.10.1993

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Diverse kurs innen arbeiderbevegelsen
 • Lærlingeskole 1950-1953
 • Oslo elementærtekniske skole, sterkstrømlinjen 1954-1955

Lærlingepraksis

 • Elektrikerlærling ved Dalen Portland Cementfabrikk 1950-1954

Yrke

 • Elektriker til sjøs 1955-1956
 • Elektriker ved Dalen Portland Cementfabrikk Norcem 1958-1962 (permisjon fra 1962)
 • Instruktør i Arbeidernes opplysningsforbund 1962-1965
 • Direktør i T-invest, Notodden 1985-1986
 • Direktør i Statoil 1989-1990
 • Senior rådgiver ABB 1994-1997
 • Senior rådgiver i FIBA Nordic Securities 1994-1996
 • Leder av F.K. Bedriftsutvikling 1994-1997
 • Leder av F.K. Bedriftsutvikling A/S 1997-2007

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Eidanger Herredsstyre 1959-1963
 • Medlem Porsgrunn Kommunestyre 1963-1967, 1967-1971

Offentlige verv

 • Varamedlem Styret for Arbeidstilsynet 1974-1979
 • Varamedlem Rådet for Industriøkonomisk Institutt 1975-1981
 • Varamedlem Styret for Næringsøkonomisk institutt, 1980
 • Nestleder Forum for verdiskaping, 1993
 • Medlem Utvalget som skal utrede næringspolitikken 1995-1996

Tillitsverv i partier

 • Formann Heistad AUL 1959-1961
 • Formann Heistad arbeiderlag 1959-1961
 • Medlem Styret for Telemark A 1963-1966
 • Fylkessekretær Telemark A 1965-1969
 • Varamedlem DNAs landsstyre 1971-1977
 • Formann Telemark A 1972-1977
 • Medlem DNAs landsstyre 1977-1981

Tillitsverv i organisasjoner

 • Formann Dalen arbeiderforening 1960-1962
 • Medlem LOs representantskap 1962-1965

Andre administrative verv

 • Formann Styret for IT & Process 1998-2002