Knutsen, Finn

Knutsen, Finn (1932-2021)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvalgt som representant for
Nordland 1985-1989
Ansiennitet:
4 år, 39 dager

Gå til bildegalleri

Knutsen, Finn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 18.02.1932 i Langenes, Nordland
 • Død 14.02.2021
 • Sønn av kjøpmann Ole Knudsen (1908-1970) og husmor Unni (1910-1996)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 5 for Nordland, 1969 - 1973, A.
 • Vararepresentant nr 2 for Nordland, 1981 - 1985, A.
 • Representant nr 4 for Nordland, 1985 - 1989, A.

Vararepresentasjoner

 • Møtte fast som representant 01.10.1981-14.10.1981 for Eivind Bolle.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1981-85

  Medlem, Valgkomiteen, 08.10.1981 - 14.10.1981

  1985-89

  Medlem, Forsvarskomiteen, 23.10.1985 - 30.09.1989

Medlemskap i delegasjoner

 • 1985-89

  Delegat, FNs generalforsamling, 1988 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Realskole 1945-1948
 • Teknisk aftenskole 1948-1950
 • Handelsskole 1951

Lærlingepraksis

 • Elektrikerlære 1948-1951

Yrke

 • Elektriker 1953-1955
 • Kontorassistent Øksnes kommune 1956-1958
 • Skatteoppkrever Øksnes kommune 1958-1961
 • Disponent for A/S Øksnesfisk og A/S Myrefisk, trålerrederi 1961-1985

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Kommunenes Sentralforbunds hederstegn 1999 (for medlemskap i Øksnes kommunestyre i 40 år)
 • Kongens fortjenstmedalje i sølv 2000

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Øksnes Kommunestyre 1955-1959, 1959-1963, 1975-1979, 1979-1983, 1983-1987
 • Medlem Øksnes Formannskap 1963-1967, 1973-1975
 • Ordfører Øksnes Kommunestyre 1967-1971, 1971-1973, 1991-1995, 1995-1999

Fylkespolitisk aktivitet

 • Medlem Fylkesting, Nordland 1967-1971
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1971-1975
 • Medlem Fylkesutvalg, Nordland 1975-1979

Offentlige verv

 • Medlem Trålrådet 1970-1981
 • Formann Hovedstyret for Statens fiskarbank 1972-1984
 • Medlem Representantskapet for A/S Vesterålsbruene 1972-1974
 • Medlem Administrasjonsutvalget, Øksnes 1979-1983
 • Varamedlem Det lokale programråd for NRK - Nordland 1980-1981
 • Formann Kontrollkomiteen for Vesterålen Kraftlag 1984-1987
 • Medlem Representantskapet for Vesterålen Kraftlag 1984-1989
 • Nestformann Hovedstyret for Statens fiskarbank 1984-1988
 • Medlem Styret for Vesterålen Kraftlag 1994-1999

Tillitsverv i partier

 • Formann Øksnes Arbeiderparti 1955-1965
 • Nestformann Vesterålens Kretsparti av DNA 1955-1965
 • Medlem Det norske Arbeiderpartis fiskeriutvalg 1968-1974