Lied, Finn

Lied, Finn (1916-2014)

Parti:
Arbeiderpartiet

Gå til bildegalleri

Lied, Finn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 12.04.1916 i Fana, Hordaland
 • Død 10.10.2014
 • Sønn av apoteker Sigvald Lied (1875-1932) og farmasøyt Astri Schjøtt (1882-1938)

Stortingsperioder

Medlemskap i regjering

 • Statsråd, Industridepartementet, 17.03.1971 - 18.10.1972

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Student 1936
 • Offisersutdannelse i Storbritannia 1942-1943
 • Sivilingeniør Norges tekniske høyskole 1946
 • Studier i Storbritannia 1946-1947
 • Studier i Storbritannia 1952-1953

Yrke

 • Kaptein i Hæren 1944-1945
 • Stipendiat, forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt 1946-1951
 • Forskningssjef ved Forsvarets forskningsinstitutt 1952-1956
 • Direktør ved Forsvarets forskningsinstitutt 1957-1983

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Medlem Norges Tekniske Videnskapsakademi, Trondheim 1968
 • Medlem Det Norske Videnskapsakademi, Oslo 1971
 • Kommandør av St. Olavs Orden 1980
 • Honorary Knight Commander of the Royal Victorian Order 1982
 • Utländsk ledamot Ingenjörsvetenskapsakademien i Sverige 1983
 • Forsvarsmedaljen med laurbærgren 1983
 • Gullmedalje, NIF 1987

Verv

Offentlige verv

 • Medlem Forsvarets forskningsnemnd 1957-1983
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd 1958-1985
 • Medlem Delegasjon til Den internasjonale union for vitenskapelig radio URSI 1958-1973
 • Formann Rådet for SHAPE Technical Centre 1958-1963
 • Medlem Utvalg av 1959 til å utrede den fremtidige offisersutdannelse ved Krigsskolen fra 1959
 • Medlem Styret for Institutt for energiteknikk 1959-1960 (tidligere Institutt for Atomenergi)
 • Medlem Delegasjon til Advisory Group for Aerospace Research and Development AGARD 1960-1972
 • Medlem Elektronikkutvalget 1960-1963
 • Medlem Den norske nasjonalkomite for polarforskning, SCAR 1960-1981
 • Formann Styret for Institutt for energiteknikk 1960-1971
 • Medlem Utvalget for rustningskontroll og nedrustning 1961-1976
 • Medlem Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds komite for romvirksomhet 1961-1971
 • Medlem Totalforsvarets fortifikasjonsråd 1963-1980
 • Medlem Luftkrigsskoleutvalget 1963-1968
 • Medlem Forsvarsrådet 1963-1983
 • Medlem Delegasjon til NATO Defence Research Group 1964-1983
 • Medlem Styret for Fondet til fremme av forsknings- og utviklingsarbeider i industrien 1964-1974
 • Medlem Hovedkomiteen for norsk forskning 1964-1978
 • Medlem Rådet for SACLANT Antisubmarine Ware Centre 1964-1968
 • Medlem Totalforsvarets sambandsnemnd 1964-1968
 • Medlem Styret for Det norske institutt for kosmisk fysikk 1966-1974
 • Formann NATO Defence Research Group 1966-1969
 • Formann Advisory Group for Aerospace Research and Development, AGARD 1967-1970
 • Medlem Kjellerinstitusjonenes Regneanlegg/Regneanlegget Blindern-Kjeller 1968-1980
 • Medlem Rådet for Direktoratet for utviklingshjelp 1969-1971
 • Medlem Delegasjon til NATO Science Committee 1969-1992
 • Viseformann Styret for Televerket 1969-1981
 • Medlem Forsvarets EDB-råd 1970-1971
 • Formann Ressursgruppen av 1974, ekspertgruppe for å vurdere vårt lands ressurssituasjon i global sammenheng fra 1974
 • Medlem Bedriftsforsamlingen ved A/S Årdal og Sunndal Verk 1974-1983
 • Formann Styret i Den norske stats oljeselskap a.s 1974-1984
 • Medlem Det faglige råd for Svanøy stiftelse 1976-1983
 • Medlem Utvalg i forbindelse med etablering av statlig forvaltningsselskap for industri 1977
 • Formann Utvalg for vurdering av strukturproblemene og vekstmulighetene i norsk industri 1979
 • Formann Styret for Institutt for energiteknikk 1979-1986
 • Formann Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråds komite for energiforskning 1979-1985
 • Formann Styret for Norsk Olje A/S 1980-1982
 • Medlem Rådgivende komite for energiforskning (REF) 1980-1982
 • Medlem Rådet for Norsk Teknisk Museum 1981-1990
 • Medlem Juryen for Norsk Petroleumsforenings Studiefond av 1982 fra 1982
 • Leder Utredningsutvalg for satelittfjernmåling 1982-1983
 • Formann Kontrollrådet for kabelnett 1984-1988
 • Leder Komite for norsk rompolitikk 1985-1986
 • Leder Statens teleforvaltningsråd 1988-1992

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Rådet for Norges Forsvarsforening 1958-1972
 • Medlem Representantskapet i Oslo Militære Samfund 1960-1965
 • Medlem Fellesrådet for parlamentarikere og vitenskapsmenn fra 1969
 • Formann Polyteknisk Forening 1976-1978
 • Medlem "Venner av Israel" i norsk arbeiderbevegelse fra 1982
 • Æresmedlem Norsk Petroleumsforening 1986
 • Æresmedlem Polytekninsk forening 1989

Andre administrative verv

 • Medlem Styret for Elektro-Union A/S 1964-1966
 • Medlem Styret for Elektro-Union A/S 1977-1988
 • Formann Styret for A/S Tandberg Radiofabrikk 1977-1978
 • Medlem Den norske komité for innsamling til Jerusalem-hospitalet Shaare Zedek 1978-1993
 • Formann Styret for Simrad A/S 1980-1995
 • Formann Styret for Rana Invest 1985-1995

Litteratur

 • Aschehougs Konversasjonsleksikon
 • Aschehoug og Gyldendals store norske leksikon
 • Forfatter alene og i samarbeid med kolleger av lærebøker i matematikk og radiofysikk, 1949-52
 • Norges ressurssituasjon i global sammenheng. NOU 55, 1974
 • Statlig forvaltningsselskap for industri. NOU 20, 1977
 • Lied, Finn: Strukturproblemer og vekstmuligheter i norsk industri. NOU 35, 1979
 • Satellittfjernmåling. NOU 24, 1983