Thoresen, Finn

Thoresen, Finn (1932-2004)

Parti:
Uavhengig representant
Sist innvalgt som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
4 år, 33 dager

Gå til bildegalleri

Thoresen, Finn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter

Biografi

Personalia

 • Født 21.01.1932 i Spydeberg, Østfold
 • Død 30.05.2004
 • Sønn av småbruker og tømmermester Henry Thoresen (1911-1993) og hjemmeværende husmor Marie Gander (1912-2002)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 1 for Akershus, 1981 - 1985, FrP.
 • Representant nr 9 for Akershus, 1989 - 1993, FrP. (01.10.1989 - 01.11.1992)
 • Representant nr 9 for Akershus, 1989 - 1993, Uav. (02.11.1992 - 30.09.1993)

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1989-93

  Medlem, Kirke- og undervisningskomiteen, 23.10.1989 - 30.09.1993

Medlemskap i delegasjoner

 • 1989-93

  Varamedlem, Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union (IPU), 01.10.1989 - 30.09.1993
  Delegat, FNs generalforsamling, 1990 -

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkehøyskole 1948-1949
 • Befalsskole 1951
 • Diverse kurs i administrasjon, markedsføring og internasjonal handel 1952-1957

Yrke

 • Salgsrepresentant Jørgen S Lien A/S 1952-1957
 • Eksportinspektør Jørgen S Lien A/S for Skandinavia og Vest-Europa 1957-1959
 • Daglig leder datterselskap av Max Manus kontormaskiner 1959-1964
 • Marketingsjef Global Marketingkompani A/S 1964-1966
 • Daglig leder Norimpex A/S 1966-1969
 • Ledet maskinfirmaet Nortruck A/S 1969-1975 (etablerte firmaet i 1969 i samarbeid med Norsk Hydro)
 • Frittstående næringslivskonsulent 1975-1993 (medeier i Movieteam som produserte videoer for næringslivet)

Annen aktivitet, krigsinnsats m.m.

 • Produserte videoprogrammet "Liberalisering i dag" og andre læreprogrammer

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Ski Kommunestyre 1979-1983
 • Varaordfører Ski Kommunestyre 1983-1987, 1987-1990

Offentlige verv

 • Nestleder Administrasjonsstyret, Ski 1983-1987
 • Formann Styret for Ski kommuneskoger (Sørmarka) 1987-1990
 • Meddommer Herredsretten, Follo 1987-2000

Tillitsverv i partier

 • Medlem FrPs sentralstyre 1973-1976
 • Formann Østfold FrP 1974-1975
 • Politisk nestformann Akershus FrP 1985-1987
 • Leder Samlingspartiet Ny Fremtid 1993-1997

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i World Port Kirkenes Group AS 2000-2002