Øen, Finn

Øen, Finn (1902-1979)

Parti:
Venstre
Sist innvalgt som representant for
Bergen 1950-1953
Ansiennitet:
4 år, 5 dager

Gå til bildegalleri

Øen, Finn har avgått ved døden.

Finn informasjon etter