Marthinsen, Finn Kristian

Marthinsen, Finn Kristian (1946-)

Parti:
Kristelig Folkeparti
Sist innvalgt som representant for
Buskerud 2001-2005
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 17.01.1946 i Brunlanes, Vestfold
 • Sønn av fisker Peder Marthinsen (1910-1982) og husmor Solveig Andersen (1917-2000)

Stortingsperioder

 • Representant nr 6 for Buskerud, 1997 - 2001, KrF.
 • Representant nr 7 for Buskerud, 2001 - 2005, KrF.

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 1997-2001

  Medlem, Justiskomiteen, 21.10.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Medlem, Justiskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

Medlemskap i delegasjoner

 • 1997-2001

  Medlem, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 04.11.1997 - 30.09.2001

  2001-2005

  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2001 - 30.09.2002
  Leder, Stortingets delegasjon til Den vesteuropeiske unions (VEUs) parlamentariske forsamling, 16.11.2001 - 30.09.2005

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Examen artium (engelsklinjen), Larvik 1966
 • Cand.theol. 1972
 • Practicum 1973
 • Autorisert fotballdommer, Oslo fotballkrets 1973
 • Studieopphold i USA 1980 (3 mnd.)
 • Arbeidslederskolen, NKS 1985
 • Forsvarets høgskole, informasjonskurs 1998

Yrke

 • Feltprest Heistadmoen 1974-1975
 • Sjømannsprest London 1975-1976
 • Sokneprest Lista 1976-1988

Medaljer og utmerkelser m.m.

 • Æresmedlem i Vest-Unionen, Paris 2005

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Varamedlem Drammen Bystyre 1995-1999
 • Medlem Drammen Bystyre 1999-2003

Offentlige verv

 • Medlem Skolestyret, Farsund 1979-1988
 • Leder Agder Bispedømmes etterutdanningsutvalg 1983-1984
 • Leder Overligningsnemnda, Drammen 1995-2003
 • Medlem Bydelsutvalget for Danvik og Fjell 1995-1999
 • Medlem Kirkerådets rusmiddelutvalg 1995-2000
 • Varamedlem Klientutvalget, Drammen 1995-1999
 • Varamedlem Eiendomsstyret for Hassel kretsfengsel 1995-1999
 • Varamedlem Hovedutvalget for Helse og Sosial, Drammen 1995-1999
 • Varamedlem Riksrevisjonen 2006-2009

Tillitsverv i partier

 • Medlem Styret for Kristelig Folkepartis Studenter 1966-1967

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Landsstyret i Den norske Kirkes Presteforening 1979-1984
 • Medlem Agder Stiftsstyre av Den norske Kirkes Presteforening 1979-1983
 • Leder Lista fellesforening for Det norsk Misjonsselskap 1979-1988
 • Studietillitsmann Agder Stiftsstyre 1981-1982
 • Leder Agder Stiftsstyre av Den norske Kirkes Presteforening 1983-1984
 • Trener Guttelaget i fotball, Farsund Idrettslag 1987
 • Medlem Styret i Nordisk Blåbands og Blåkorsråd 1988-1991
 • Generalsekretær Blå Kors i Norge 1988-1997
 • Medlem Styret i Private helseorganisasjoners landsforbund (PHL) 1991-1993
 • Sekretær/kasserer Styret i Nordisk Blåbands og Blåkorsråd 1991-1997
 • Nestleder Lesothokomiteen, Blå Kors i Norge 1991-2000
 • Leder Styret for Blå Kors Klinikk, Oslo 1993-1996
 • Medlem Styret for Arbeidsgiverorganisasjonen for private virksomheter i offentlig sektor (APO) 1993-1995 tidl. PHL
 • Medlem Styret for Bragernes Behandlingssenter 1998-1999
 • Nestleder Styret for Bragernes Behandlingssenter 2000-2005
 • Medlem Styret for Blå Kors Sør 2003-2005
 • Medlem Styret for Borgestadklinikken BA fra 2005 tidligere Blå Kors Sør
 • Medlem Styret for Stjernegruppen, Hønefoss fra 2005
 • Medlem Stiftelsen Blå Kors Drammen fra 2005

Andre administrative verv

 • Medlem Styret i Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet 2001-2006
 • Leder Styret i Stiftelsen Menighetssøsterhjemmet fra 2006 i den egenskap utgjør han 50 % av Generalforsamlingen i sykehuset Lovisenberg, Oslo

Litteratur

 • Marthinsen, Finn Kristian: Listafolkets religiøse tilknytning til Amerika
 • Marthinsen, Finn Kristian: Havet - dets betydning for næringslivet i Nevlunghavn før og nå, 1993-94
 • Marthinsen, Finn Kristian: Kystfisket som vekselfiske, 1999-2000
 • Marthinsen, Finn Kristian: Rusproblemet i den diakonale hverdag, HøyskoleForlaget AS 2000