Midtlund, Frode Knutzen

Midtlund, Frode Knutzen (1954-2014)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som vararepresentant for
Hedmark 2013-2017

Gå til bildegalleri

Midtlund, Frode Knutzen har avgått ved døden.