Vallersnes, Finn Martin

Vallersnes, Finn Martin (1945-)

Parti:
Høyre
Sist innvalgt som representant for
Rogaland 2005-2009
Ansiennitet:
8 år, 0 dager

Gå til bildegalleri

Biografi

Personalia

 • Født 27.12.1945 i Haugesund, Rogaland
 • Sønn av øyelege Odd Martin Vallersnes (1908-1998) og legekontorsekretær Gerd Walther (1919-)

Stortingsperioder

 • Vararepresentant nr 6 for Rogaland, 1985 - 1989, H.
 • Vararepresentant nr 4 for Rogaland, 1989 - 1993, H.
 • Representant nr 5 for Rogaland, 2001 - 2005, H.
 • Representant nr 8 for Rogaland, 2005 - 2009, H.

Medlemskap i presidentskapet

 • 2001-2005

  Visesekretær, Odelstinget, 09.10.2001 - 30.09.2002
  Visesekretær, Odelstinget, 01.10.2002 - 30.09.2003
  Visesekretær, Odelstinget, 01.10.2003 - 30.09.2004
  Visesekretær, Odelstinget, 01.10.2004 - 30.09.2005

  2005-2009

  1. varapresident, Lagtinget, 10.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i stortingskomiteer

 • 2001-2005

  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Utenrikskomiteen, 22.10.2001 - 30.09.2005

  2005-2009

  Medlem, Utenrikskomiteen, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Den utvidede utenrikskomité, 19.10.2005 - 30.09.2009

Medlemskap i delegasjoner

 • 2001-2005

  Medlem, Europautvalget, 22.10.2001 - 30.09.2005
  Varamedlem, Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen, 06.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet, 16.11.2001 - 30.09.2005
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 16.11.2001 - 30.09.2005
  Delegat, FNs generalforsamling, 01.10.2002 - 30.09.2003

  2005-2009

  Medlem, Europautvalget, 19.10.2005 - 30.09.2009
  Medlem, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 10.11.2005 - 21.11.2005
  Leder, Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU), 21.11.2005 - 30.09.2009

Utdanning og yrkeserfaring

Utdanning

 • Folkeskole, middelskole, Haugesund 1951-1961
 • Haugesund gymnas, reallinjen 1961-1964
 • Medisinstudier, Université de Strasbourg 1964-1968 (avbrøt p.g.a. studentrevolusjonen i 1968)
 • Medisinstudier, Universitetet i Oslo 1969-1971
 • Spesialist i røntgen, Regionsykehuset i Trondheim 1973-1977

Yrke

 • Turnuskandidat ved Molde sykehus 1971-1972
 • Distriktskandidat i Sveio kommune 1972-1973
 • Assistent/reservelege røntgenavd. Regionsykehuset i Trondheim 1973-1977
 • Overlege røntgen Fylkessykehuset i Haugesund 1977-1995
 • Sjeflege ved Fylkessykehuset i Haugesund 1984-1988

Verv

Kommunalpolitisk aktivitet

 • Medlem Haugesund Formannskap 1979-1983, 1983-1987, 1987-1991
 • Ordfører Haugesund Kommunestyre 1995-1999, 1999-2001

Offentlige verv

 • Leder Boligrådet, Haugesund 1980-1983
 • Leder Styret for Haugesund Energi 1984-1991
 • Medlem Bygningsrådet, Haugesund 1984-1987
 • Medlem Haugalandrådet 1995-1996
 • Leder Kulturutvalget, Haugesund 1995-1999
 • Medlem Styret for Universitetsfondet Rogaland A/S 1996-2001
 • Leder Havnestyret, Karmsund 1997-1999
 • Leder Haugalandrådet 1997-1999
 • Medlem Styret for Haugaland Kraft 1999-2001
 • Medlem Styret for Haugaland Bompengeselskap 2000-2001
 • Medlem Haugalandrådet 2000-2001
 • Stedfortreder Riksrettsutvalget fra 2013

Tillitsverv i partier

 • Leder Haugesund Høyre 1982-1983
 • Nestleder Rogaland Høyre 1984-1985
 • Medlem Høyres kommunalutvalg 1998-2001
 • Medlem Høyres programkomité 2000-2001
 • Medlem Høyres valgkomité 2000-2001

Tillitsverv i organisasjoner

 • Medlem Styret for Yngre Legers Forening 1971-1977

Andre administrative verv

 • Leder Styret for Gassenteret Rogaland 1996-1998
 • Medlem Rogaland Forskningsråd fra 1996
 • Medlem Styret for Den Norske Filmfestivalen 1996-2002
 • Medlem Styret for Maritimt forum for Haugaland og Sunnhordland 1996-2001
 • Medlem Styret for Ressurssenter for omstilling 1998-2001
 • Leder Styret for Norsk Gass Forum 1998-2001
 • Medlem Styret for Gassenteret Rogaland 1998-2001
 • Medlem Styret for Den Maritime konferansen for sikkerhet og miljø fra 1999
 • Leder Styret for Haukelivegen A/S 2000-2001